Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN: RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN: RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

TƯ VẤN RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, IT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, IT

Tuyển dụng chuyên gia truyền thông, IT
Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app

Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app

Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app
Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển lựa phiên dịch viên tại Hội thảo quốc tế: "Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam"
Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Chuyên gia xây dựng tài liệu tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam
Tuyền dụng đơn vị thiết kế, cung cấp sản phẩm quà tặng

Tuyền dụng đơn vị thiết kế, cung cấp sản phẩm quà tặng

Sản phẩm quà tặng: ô thời trang kèm theo thông điệp truyền thông

Đối tác của chúng tôi