Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN QUẢN TRỊ FANPAGE

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN QUẢN TRỊ FANPAGE

TUYỂN DỤNG SẢN XUẤT PHÓNG SỰ

TUYỂN DỤNG SẢN XUẤT PHÓNG SỰ

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ  TRANG THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN

TUYỂN DỤNG NHÀ CUNG CẤP (NHÓM CHUYÊN GIA) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MSCORE ĐỂ THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KH

TUYỂN DỤNG NHÀ CUNG CẤP (NHÓM CHUYÊN GIA) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MSCORE ĐỂ THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KH

GFCD cùng với các tổ chức thành viên của Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) đề xuất triển khai hoạt động hỗ trợ giám sát kết quả tiếp cận chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA GÓP Ý BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA GÓP Ý BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA GÓP Ý BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI”
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA BIÊN SOẠN SÁCH ẢNH “CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH”

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA BIÊN SOẠN SÁCH ẢNH “CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH”

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng...
TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ  KẾT THÚC 5 NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN DGD

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC 5 NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN DGD

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng...
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU: “NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BHXHTN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM”

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU: “NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BHXHTN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM”

TUYỂN TƯ VẤN NGHIÊN CỨU: “NHU CẦU, KHẢ NĂNG THAM GIA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM”
TUYỂN GIẢNG VIÊN KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIỚI ĐỐI VỚI TRẺ EM

TUYỂN GIẢNG VIÊN KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIỚI ĐỐI VỚI TRẺ EM

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN: RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN: RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

TƯ VẤN RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Đối tác của chúng tôi