TUYỂN DỤNG NHÀ CUNG CẤP (NHÓM CHUYÊN GIA) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MSCORE ĐỂ THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KH

GFCD cùng với các tổ chức thành viên của Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) đề xuất triển khai hoạt động hỗ trợ giám sát kết quả tiếp cận chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động chính thức và phi chính thức bị tác động bởi đại dịch COVID tại các địa bàn thực hiện dự án của các tổ chức thành viên Mnet và cơ quan đối tác của Oxfam.

Đại dịch COVID-19 hiện đang tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp và đời sống người lao động, ảnh hưởng to lớn về xã hội, y tế và kinh tế. Để ứng phó kịp thời với tác động của đại dịch, ngày 01/07/2021, Chính phủ đã kịp thời thông qua Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID 19, ngày 07 tháng 07 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP cho 12 nhóm đối tượng chính sách được hỗ trợ gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động chính thức, phụ nữ có thai, trẻ em và người đang điều trị COVID19, cách ly y tế.

Theo Tổng cục thống kê, số Lao động có việc làm phi chính thức trong năm 2020 là 20,3 triệu người trong tổng số 48,8 triệu lao động trong độ tuổi lao động. Nghị quyết 68/NQ-CP quy định các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tự do có điểm tích cực là tạo sự chủ động của chính quyền địa phương. Với hướng dẫn này, nhiều địa phương đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho người lao động tự do tại địa phương mình, điển hình là thành phố Hồ Chí Minh[1], Bắc Giang[2] và Hà Nội[3]. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021 đã thông qua gói an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì đại dịch COVID với tổng kinh phí 886 tỷ đồng. Đến ngày 13/7, đã có 46% lao động tự do được nhận mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 30 ngày trong thời gian từ 31/5 đến 29/6. TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có chính sách hỗ trợ lao động tự do trong 2 tuần thành phố thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 với mức 50.000 đồng/người/ngày, trong 15 ngày. TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành công tác hỗ trợ lao động tự do trong ngày 15/7[4].

GFCD cùng với các tổ chức thành viên của Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet) đề xuất triển khai hoạt động hỗ trợ giám sát kết quả tiếp cận chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động chính thức và phi chính thức bị tác động bởi đại dịch COVID tại các địa bàn thực hiện dự án của các tổ chức thành viên Mnet và cơ quan đối tác của Oxfam.

  1. 1.     MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Nhà cung cấp  áp dụng công cụ/phương pháp M-Score để xây dựng và vận hành một kênh giám sát độc lập để tiếp thu ý kiến phản hồi của người lao động chính thức và lao động phi chính thức (thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách) về việc tiếp cận và thụ hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NG-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg,  nhằm  đánh giá chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách, cũng như xác định những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Dựa trên ý kiến phản hồi của người lao động, tư vấn xây dựng báo cáo phân tích chính sách và đưa ra đề xuất, kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực thi chính sách nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ cho người lao động chính thức và phi chính thức bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19.  

CHI TIẾT XEM TRONG TOR DƯỚI ĐÂY

TOR_ GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ COVID 19 

  

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi