Tuyển dụng

TUYỂN TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI M.NET

TUYỂN TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI M.NET

TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG: “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO LAO ĐỘNG DI CƯ TRONG BỐI CẢNH COVID 19

TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG: “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI CHO LAO ĐỘNG DI CƯ TRONG BỐI CẢNH COVID 19

GFCD có nhu cầu thuê một đơn vị truyền thông thực hiện các hoạt động truyền thông hướng tới Nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội cho lao động di cư trong bối cảnh Covid 19 và thu hút sự...
TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ AN NINH THAI SẢN CHO LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ

TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ AN NINH THAI SẢN CHO LAO ĐỘNG NỮ DI CƯ

GFCD có nhu cầu tuyển dụng đơn vị truyền thông thực hiện chiến dịch truyền thông "Nâng cao nhận thức về chính sách an ninh thai sản cho lao động nữ di cư".
Tuyển dụng tư vấn nghiên cứu vấn đề giới tại nơi làm việc

Tuyển dụng tư vấn nghiên cứu vấn đề giới tại nơi làm việc

GFCD có nhu cầu tuyển dụng 1 tư vấn về giới và 1 tư vấn về quyền lao động cho nghiên cứu các vấn đề giới tại nơi làm việc
TUYỂN DỤNG ĐỒNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG ĐỒNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG ĐỒNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TẠI TRƯỜNG TỰ LẬP
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO

GFCD CÓ NHU CẦU TUYỂN 1 TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TẠI TRƯỜNG TỰ LẬP
TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ EM

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ EM

TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN 02 LỚP HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO NHÓM HỌC SINH NÒNG CỐT ĐỂ CÁC EM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TẠI TRƯỜNG HỌC
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ EM

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG CHO TRẺ EM

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 02 LỚP HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO NHÓM HỌC SINH NÒNG CỐT ĐỂ CÁC EM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TẠI TRƯỜNG HỌC
TUYỂN DỤNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU KHOẢNG TRỐNG TRONG CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI LƯƠNG TỐI THIỂU.

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU KHOẢNG TRỐNG TRONG CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI LƯƠNG TỐI THIỂU.

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI

TUYỂN DỤNG TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LỒNG GHÉP GIỚI

Tuyển dung tư vấn xây dựng bô tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong tiêu chuẩn lao động và bảo trợ xã hội

Đối tác của chúng tôi