TUYỂN DỤNG TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO

GFCD CÓ NHU CẦU TUYỂN 1 TƯ VẤN ĐIỀU HÀNH HỘI THẢO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TẠI TRƯỜNG TỰ LẬP

  1. 1.     Giới thiệu chung

Với sự tài trợ của Adoptionscentrum, Dự án “Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại trường trung học cơ sở ở Hà Nội” đang được Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng triển khai thực hiện tại Hà Nội. Dự án được thực hiện trong thời gian 01 năm, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

Mục tiêu tổng thể của dự án: Nâng cao năng lực của ban quản lý nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức xã hội dân sự trong phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực giới và bắt nạt do giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ hoặc những học sinh khác gây ra đối với trẻ. 

Nằm trong khuôn khổ Dự án, GFCD sẽ tổ chức thực hiện Hoạt động 2.2: Xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em cho trường THCS Tự Lập.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển 01 Tư vấn thực hiện điều hành hội thảo xây dựng chính sách về bảo vệ trẻ em cho trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng.

 Các phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết về phạm vi công việc và các kết quả mong đợi cần đạt được và các yêu cầu cụ thể đối với Tư vấn.

Xem chi tiết trong TOR

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi