Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, IT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, IT

Tuyển dụng chuyên gia truyền thông, IT
Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app

Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app

Tuyển đơn vị/nhóm thiết kế website và Mobile app
Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển lựa phiên dịch viên tại Hội thảo quốc tế: "Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam"
Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Tuyển dụng chuyên gia hội thảo WIEGO

Chuyên gia xây dựng tài liệu tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam
Tuyền dụng đơn vị thiết kế, cung cấp sản phẩm quà tặng

Tuyền dụng đơn vị thiết kế, cung cấp sản phẩm quà tặng

Sản phẩm quà tặng: ô thời trang kèm theo thông điệp truyền thông

Đối tác của chúng tôi