THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG, IT

Tuyển dụng chuyên gia truyền thông, IT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG VÀ IT

 

  1. Giới thiệu chung

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện cùng với đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội và 3 quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2017-2021.

Trong kế hoạch thực hiện Hoạt động 2.1 – thuộc Kết quả 2, kế hoạch hoạt động năm 2021, năm cuối của dự án, GFCD thuê chuyên gia truyền thông và duy trì và cập nhật trang web gfcd.org.vn; trang fanpage Lao động giúp việc gia đình và App Lao động giúp việc gia đình trên điện thoại di động hàng tháng.

Để thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu thuê một chuyên gia truyền thông và duy trì và cập nhật trang web gfcd.org.vn; trang fanpage Lao động giúp việc gia đình và App Lao động giúp việc gia đình trên điện thoại di động hàng tháng trong 10 tháng.

  1. Mục đích
  • Cập nhật trang web gfcd.org.vn; trang fanpage Lao động giúp việc gia đình và App Lao động giúp việc gia đình trên điện thoại di động hàng tháng.
  • Duy trì trang web gfcd.org.vn; trang fanpage Lao động giúp việc gia đình và App Lao động giúp việc gia đình trên điện thoại di động hàng tháng
  • Cung cấp thông tin liên quan luật pháp chính sách dành cho lao động giúp việc gia đình, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của dự án; các thông tin liên quan đến việc làm, nghề nghiệp, câu chuyện của LĐGVGĐ
  • Giúp cho các nhà hoạt động chính sách, các bên liên quan, người sử dụng lao động và lao động giúp việc gia đình hiểu các vấn đề liên quan đến quyền lao động, quyền tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm của LĐGVGĐ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.

 3. Yêu cầu, nhiệm vụ 

Vui lòng xem file TOR chi tiết

../../uploads/tiny_uploads/TOR%20Chuy%C3%AAn%20gia%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng%20v%C3%A0%20IT.doc

4. Thông tin nộp hồ sơ

Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyền gồm:

  1. Hồ sơ kinh nghiệm (CV) của tư vấn
  2. Ít nhất 01 sản phẩm tương tự đã từng làm trước đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ qua email hoặc thư tay trước 17:00 ngày 10 tháng 2 năm 2021. GFCD chỉ liên hệ những ứng cử viên đạt yêu cầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Chung cư Bắc Hà Lucky, Số 30 Phạm Văn Đồng

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

            Email: gfcd08@gmail.com                 Điện thoại: 0912621895

 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi