TUYỂN DỤNG TƯ VẤN: RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

TƯ VẤN RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN

RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trong khuôn khổ Dự án Nối dài tương lai - Tăng cường tiếng nói và cơ hội của lao động nhập cư ở Việt Nam” được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (Mnet). Mục tiêu chung của dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương tối thiểu cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội. Theo kế hoạch thực hiện dự án, GFCD - thành viên của Mnet sẽ thực hiện hoạt động rà soát khung luật pháp chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Để thực hiện nghiên cứu này, GFCD/Mnet tuyển dụng (1) chuyên gia về quan hệ lao động và (2) chuyên gia về giới hỗ trợ GFCD/MNET thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu mong đợi sẽ cung cấp dữ liệu có chất lượng để xây dựng  cung cấp đầu vào cho các cuôc đối thoại chính sách về thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, góp phần cải thiện cơ hội làm việc và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động trong doanh nghiệp.

Chi tiết điều khoản tham chiếu dành cho tư vấn, vui lòng xem lại file đính kèm:

../../../uploads/tiny_uploads/TOR_Hoat%20dong%20nghien%20cuu_chinh%20sua%2016.3.docx

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi