Tuyển dụng phiên dịch viên tại hội thảo Quốc tế :

Tuyển lựa phiên dịch viên tại Hội thảo quốc tế: "Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam"

       

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

PHIÊN DỊCH VIÊN

Tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam

 

1. Giới thiệu chung về Mnet và Hội thảo “Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam”

Mạng lưới Hành động vì lao động di cư (Network of Action for Migrant Workers - Mnet) được thành lập từ năm 2014, với 6 thành viên ban đầu và nay gồm 7 thành viên, là tổ chức xã hội/tổ chức phi chính phủ trong nước, hoạt động tích cực nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, bao gồm: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD), Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển (PLD), Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP), Trung  tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC), và Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD).

Mạng lưới được thành lập với mục tiêu:

  • Thúc đẩy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng của người lao động di cư Việt Nam với các hệ thống an sinh xã hội;
  • Thúc đẩy bình đẳng và đảm bảo quyền của Lao động di cư được thực thi thông qua các nỗ lực vận động chính sách và các hoạt động dự án can thiệp cụ thể.

và sứ mệnh: Nâng cao vị thế, đảm bảo quyền và tăng tiếng nói của lao động di cư trong quá trình ra quyết định .

Từ ngày 11-13/3/2019 tại Hà Nội, Mnet phối hợp với WIEGO (Phụ nữ việc làm Phi chính thức: toàn cầu hóa và tổ chức đại diện ) và tổ chức OXFAM tại Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam với mục tiêu:

(i) Củng cố hiểu biết về lao động phi chính thức ở Việt Nam,

(ii) Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về lao động phi chính thức,

(iii) Thúc đẩy tổ chức đại diện của lao động phi chính thức,

(iv) Xây dựng chiến lược hợp tác trong tương lai,

(v) Đề xuất khuyến nghị về an sinh xã hội cho lao động phi chính thức và chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức.

2.  Yêu cầu công việc đối với phiên dịch viên

- Phiên dịch nội dung tại hội thảo trong vòng 3 ngày từ 11/3 đến 13/3/2019.

Yêu cầu đối với phiên dịch viên: 

- Trình độ cử nhân trở lên Chuyên ngành ngoại ngữ;

- Có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm biên dịch, phiên dịch các hội thảo trong nước và quốc tế;

- Có hiểu biết, kiến thức về phụ nữ, bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động di cư, lao động di cư phi chính thức và luật pháp, chính sách liên quan.

3. Trách nhiệm của các bên

3.1. Trách nhiệm của GFCD

- Cung cấp các tư liệu, thông tin cần thiết (nếu có).

- Chuyển kinh phí cho phiên dịch viên.

- Giám sát kết quả hoạt động.

3.2. Trách nhiệm của phiên dịch viên

- Tham dự đầy đủ, đúng giờ trong thời gian diễn ra hội thảo.

- Dịch đầy đủ các nội dung trong hội thảo theo yêu cầu của Ban tổ chức.

4. Thời gian thực hiện:

Thời gian đăng tuyển chuyên gia: Từ 8/3 – 10/03/2019

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8/3 – 10/03/2019

 

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Email: gfcd08@gmail.com

SĐT: 0246.683.7799

Cán bộ Nguyễn Thị Thanh Thủy: 0973.796.998

Kế toán Phạm Thị Thùy Dương: 090.345.8322

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi