TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA GÓP Ý BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA GÓP Ý BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “RÀ SOÁT LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NHẰM ĐÓNG GÓP CHO QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI”

 

1. Giới thiệu

Dự án Nối dài tương lai - Tăng cường tiếng nói và cơ hội của lao động nhập cư ở Việt Nam” được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net). Mục tiêu chung của Dự án đó là đảm bảo người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương và các lợi ích khác, cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Mục tiêu cụ thể của Dự án đó là:

  • Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và tổ chức xã hội để hỗ trợ cải thiện chính sách và triển khai thực hiện các vấn đề: tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể.
  • Tăng sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh và xã hội của các chủ doanh nghiệp
  • Nâng cao năng lực của công đoàn, các tổ chức xã hội… trong quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong nước và gia đình của họ.
  • Truyền thông, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động di cư.

Trong khuôn khổ Dự án này, GFCD - thành viên của M.net đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu Rà soát luật pháp,chính sách về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động nhằm đóng góp cho quá trình sửa đổi bổ sung luật bình đẳng giới bởi nhóm chuyên gia độc lập.

Chi tiết yêu cầu, vui lòng xem tại link sau:

../../../uploads/tiny_uploads/TOR%20Chuy%C3%AAn%20gia%20g%C3%B3p%20y%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%202021_2.doc

 

Các cá nhân/nhóm tư vấn quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Email bày tỏ sự quan tâm và mức phí tư vấn mong đợi.
  • Lý lịch, kinh nghiệm làm việc của tư vấn

 3. Hồ sơ được gửi vào địa chỉ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Tòa Lucky House– 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ đến 8h00 sáng ngày 14/6/2021. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng cử viên phù hợp với nhiệm vụ

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi