Thông báo Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại

Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại

THÔNG BÁO TUYỂN DUNG

                                                          

                                                                         

Tuyển dụng cán bộ làm bán thời gian quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho người lao động và thành viên gia đình có người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

(Mã hoạt động: 01)

 

Năm 2021, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Rosa Luxemburg Stiftung để thực hiện Dự án: “Tăng cường tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Mục tiêu chung của dự án:Hỗ trợ người lao động di cư tiếp cận thông tin và điều kiện lao động an toàn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong khuôn khổ hoạt động dự án này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng một cán bộ truyền thông bán thời gianhỗ trợ quản trị website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho người lao động và thành viên gia đình có người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – thuộc mã Hoạt động số 01 của Dự án này. Các phần tiếp theo của thông báo tuyển dụng này sẽ có trong bản TOR chi tiết sẽ mô tả chi tiết về yêu cầu công việc và kế hoạch thực hiện.

Vui lòng xem chi tiết tại bản điều khoản tham chiếu:

../../uploads/tiny_uploads/TOR%202021_Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20chuyen%20gia%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20web%20v%C3%A0%20app_h10.6%20final.docx

Thời hạn nhận hồ sơ: Các cá nhân quan tâm xin gửi hồ sơ trước 17:00 ngày 25 tháng 6 năm 2021

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608, tòa Lucky Bắc Hà, 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com; nguyenvan.huan@rosalux.org Điện thoại: 0973796998 – chị Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trợ lý dự án

 

 

 

 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi