Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng công ty truyền thông xây dựng phóng sự/phim truyền thông theo các chủ đề liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Mã hoạt động: 02)

Năm 2021, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Rosa Luxemburg Stiftung để thực hiện Dự án: “Tăng cường tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Mục tiêu chung của dự án:Hỗ trợ người lao động di cư tiếp cận thông tin và điều kiện lao động an toàn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong khuôn khổ hoạt động dự án này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng một công ty/đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng phóng sự/phim truyền thông truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về chủ đề quyền của người lao động, phòng chống quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới…– thuộc mã Hoạt động số 2 của Dự án này. Các phần tiếp theo của Điều khoản tham chiếu sẽ mô tả chi tiết về yêu cầu công việc và kế hoạch thực hiện.

Vui lòng xem bản chi tiết trong file đính kèm:

../../uploads/tiny_uploads/TOR%202021_Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20l%C3%A0m%20phim%20ng%E1%BA%AFn_H1.06%20final.docx

Đơn vị có quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển gồm:

  1. Hồ sơ kinh nghiệm (CV) của công ty tham gia gói dịch vụ (Công ty);
  2. 02 sản phẩm (phóng sự/phim truyền thông) đã thực hiện có liên quan đến lĩnh vực của dự án (lao động di cư, giới, bình đẳng giới, …)
  3. Sơ yếu lí lịch (CV) của người chịu trách nhiệm chính (team leader)
  4. Thư bày tỏ quan tâm và đề xuất về mức giá dịch vụ mong đợi (trong đó mô tả rõ một số loại chi phí có liên quan như: chi phí xây dựng kịch bản; dựng và quay phóng sự/phim ngắn,… ).

Thời hạn nhận hồ sơ: Các đơn vị quan tâm xin gửi hồ sơ trước 17:00 ngày 25 tháng 6 năm 2021

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608, tòa Lucky Bắc Hà, 30 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com ; nguyenvan.huan@rosalux.org Điện thoại: 0973796998 – chị Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trợ lý dự án

 

 

 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi