TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA BIÊN SOẠN SÁCH ẢNH “CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH”

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện.

 

1. Giới thiệu chung

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện cùng với đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội và 3 quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2017-2021.

Trong kế hoạch thực hiện Hoạt động 3.3 – thuộc Kết quả 3, kế hoạch hoạt động năm 2021, năm cuối của dự án, GFCD biên soạn cuốn sách ảnh “Chúng tôi tự hào là lao động giúp việc gia đình” giới thiệu các câu chuyện và hình ảnh do chính người lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) viết và chụp về những thay đổi của họ từ khi tham gia dự án và tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ LĐGVGĐ.

Để biên tập và xuất bản cuốn sách ảnh này, GFCD có nhu cầu tuyển chuyên gia biên tập lại nội dung các câu chuyện và thu thập hình ảnh bổ sung hoàn thiện cuốn sách ảnh mô tả về thành công của người lao động giúp việc gia đình.

2. Nhiệm vụ cụ thể, đầu ra mong đợi và thời gian thực hiện

Chuyên gia được tuyển chọn thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian 02 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021), với một số kết quả mong đợi cụ thể ( vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm sau đây): 

../../../uploads/tiny_uploads/TOR%20Chuy%C3%AAn%20gia%20bi%C3%AAn%20so%E1%BA%A1n%20s%C3%A1ch%20%E1%BA%A3nh_1.doc

3. Yêu cầu về chuyên môn của chuyên gia

Chuyên gia tư vấn được tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Có bằng từ  Cử nhân trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, lao động việc làm hoặc các lĩnh vực liên quan;
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực lao động việc làm, lao động di cư, an sinh xã hội, giới, bình đẳng giới và các lĩnh vực liên quan;
  • Có hiểu biết, kiến thức về bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động di cư, lao động giúp việc gia đình, luật pháp, chính sách liên quan đến lao động di cư.
  • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
  • Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.
  • Có kinh nghiệm tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm của dự án hoặc biên soạn các sản phẩm truyền thông.

 Thông tin nộp hồ sơ

Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyền gồm:

  1. Hồ sơ kinh nghiệm (CV) của tư vấn
  2. Ít nhất 01 sản phẩm tương tự đã từng làm trước đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ qua email hoặc thư tay trước 17:00 ngày 10 tháng 6 năm 2021. GFCD chỉ liên hệ những ứng cử viên đạt yêu cầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Chung cư Bắc Hà Lucky, Số 30 Phạm Văn Đồng

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

 

Email: gfcd08@gmail.com                

Điện thoại: 0912621895

 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi