Tag ' giúp việc gia đình'

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Gfcd chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch covid-19

Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác

Giúp việc gia đình – một nghề như bao nghề khác

ông chang-hee lee - giám đốc tổ chức lao động quốc tế (ilo) tại việt nam đã có một bài viết kỷ niệm ngày quốc tế lao động giúp việc gia đình (16/06).

Lễ ra mắt clb lao động giúp việc gia đình

Lễ ra mắt clb lao động giúp việc gia đình

Mô hình “câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình”  là hoạt động xuyên suốt dự án trong 5 năm, các clb  được xây dựng và triển khai tại 15 phưởng...

Giới thiệu tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình

Giới thiệu tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình

Mục đích của hội thảo nhằm giới thiệu, chia sẻ tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình tới người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở...

Khởi động chương trình dgd - hợp phần việt nam “an sinh xã hội cho lao động di cư”

Khởi động chương trình dgd - hợp phần việt nam “an sinh xã hội cho lao động di cư”

Sau một loạt những nỗ lực xây dựng ý tưởng, đề xuất dự án, trong hai ngày 10, 11/7/2017, oxfam việt nam và mnet (mạng hành động vì lao động di cư)...

Báo cáo rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và việt nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình

Báo cáo rà soát pháp luật, chính sách, nghiên cứu quốc tế và việt nam liên quan đến lao động giúp việc gia đình

Giúp việc gia đình là một công việc xuất hiện rất sớm trong quá trình phát triển xã hội và mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ trên thế...

Báo cáo tóm tắt tổng quan về lao động giúp việc gia đình

Báo cáo tóm tắt tổng quan về lao động giúp việc gia đình

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội chất lượng cuộc sống của người dân việt nam trong khoảng gần 20 năm qua được nâng cao rõ rệt; trong...

Tin nổi bật

Không thể bỏ lỡ

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Về xây dựng gia đình văn hóa việt nam

Tại đại hội xi của đảng, vấn đề vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ...

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn kinh tế thế giới 2018

Bài phát biểu của giám đốc điều hành oxfam quốc tế tại diễn đàn...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu...

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Thuyết nữ quyền: giải thích nguồn gốc bất bình đẳng giới (p2)

Một số vấn đề lịch sử và quan niệm - eleanor leacock (1922 - 1987)  

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của việt nam

Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của...

Sáng ngày 21/9/2015, tại hà nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo quốc gia “kết quả 15 năm thực hiện...

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Quyền tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định

Trong phạm vi bài viết này, xin được đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình...

Đối tác của chúng tôi