Khởi động chương trình dgd - hợp phần việt nam “an sinh xã hội cho lao động di cư”

Sau một loạt những nỗ lực xây dựng ý tưởng, đề xuất dự án, trong hai ngày 10, 11/7/2017, oxfam việt nam và mnet (mạng hành động vì lao động di cư) đã tổ chức hội thảo khởi động chương trình dgd “việc làm thỏa đáng trong khu vực asean”, hợp p

Tham dự Hội thảo có cán bộ Quản lý Chương trình Quyền lao động Oxfam Việt Nam, 6 đối tác trong Mnet (Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh sáng – LIGHT;  Trung tâm Phát triển và Hội nhập – CDI; Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD; Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Phát triển – PLD; Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam – VIJUSAP;  Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – SDRC) và một số tổ chức quan sát viên quan tâm đến lao động di cư.

Tại Hội thảo khởi động, Mnet và các đối tác cùng thảo luận về những chủ đề:

1.Xây dựng chiến lược chung về tập hợp người lao động và vận động chính sách:
+ Nguyên tắc
+ Cách tiếp cận
+ Cách làm
+ Cơ chế trao đổi hợp tác giữa các tổ chức.

2. Kế hoạch vận động chính sách của Mnet về Bộ luật lao động sửa đổi
+ Cập nhật bối cảnh và kế hoạch hoạt động
+ Mnet  tham gia các cuộc tham vấn
+ Điều chỉnh kế hoạch.

3. Thảo luận kế hoạch  nghiên cứu của Mnet
+ Thống nhất ToR cho nghiên cứu;
+ Lựa chon phương phápnghiên cứu.

4. Chiến lược học hỏi chung, và hoàn thiện kế hoạch 2017/2018
+ Học hỏi gì về TOC
+ Học hỏi gì về quá trình thực hiện
+ Học hỏi gì về các nội dung kỹ thuật
+ Ưu tiên các nội  dung/hoạt động học hỏi trong  2017/18.

5. Kế hoạch phát triển năng lực mạng lưới
+ Tóm tắt kết quả đánh giá QAS
+ Thảo luận kế hoạch phát triển năng lực mạng lướ.

6. Xây dựng lòng tin, hợp tác, đoàn kết của  Mnet

7. Kế hoạch năm 2017-2018

8. Thống nhất cơ chế Giám sát chung cho chương trình mới

Qua hai ngày Hội thảo với sự tham gia tích cực của các thành viên và sự dẫn dắt linh hoạt, có phương pháp của các Thúc đẩy viên, Hội thảo đã đạt được các kết quả sau:
+ Các bài học kinh nghiệm chương trình DGD 2014 -2016 được học hỏi và đưa vào áp dụng trong chương trình mới;
+ Các tổ chức hiểu hơn về dự án của nhau và mối lien hệ giữa dự án của mình với dự án của Mnet;
+M.net thống nhất được các điểm chung giữa các dự án của M.net và chiến lược tiếp cận chung trong tập hợp người lao động và vận động chính sách;
+ M.net có chiến lược học hỏi chung trong M.net trong suốt chương trình và kế hoạch học hỏi chung trong năm 2017-2018;
+ Thống nhất một cơ chế làm việc chung,  hợp tác và đoàn kết của Mnet;
+ Thống nhất cơ chế giám sát chung cho chương trình mới;
+ Thống nhất kế hoạch hoạt động của M.net trong năm 2017

Trong Chương trình DGD mới (2017 – 2021), Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng thực hiện dự án thành phần “Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam”. Dự án có sự phối hợp thực hiện của Hội LHPN Thành phố Hà Nội, địa bàn tại 3 quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Mục tiêu tổng thể: Thúc đẩy quyền của LĐGVGĐ trong việc tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Ít nhất 1.500 LĐGVGĐ trong địa bàn dự án có thể thực hành quyền và tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm
Kết quả 1: Lãnh đạo của 1 nghiệp đoàn và 15 CLB LĐGVGĐ có khả năng tập hợp và đại diện cho tiếng nói của LĐGVGĐ
Kết quả 2: GFCD tăng cường năng lực trong vận động chính sách và hỗ trợ LĐGVGĐ ở Việt Nam thực hành quyền tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm
Kết quả 3: Các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động và cộng đồng nâng cao hiểu biết và có hành động cải thiện điều kiện làm việc cho LĐGVGĐ.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi