Tập huấn nâng cao năng lực - kỹ năng cho thành viên mạng lưới smiwnet tại việt nam

Khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông và vận động chính sách được tổ chức với sự tham gia của gần 20 học viên đến từ cdi, pld, light, vijusap và gfcd - thành viên mạng lưới smiwnet.

Mạng lưới Vận động chính sách Hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động di cư và lao động khu vực phi chính thức (SMIWNET) được thiết lập và hoạt động theo sáng kiến của Oxfam tại Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tham vấn ý kiến, cung cấp bằng chứng, truyền thông... trong chuỗi vận động chính sách bảo vệ tốt hơn quyền của lao động di cư và khu vực phi chính thức. SMIWNET gồm các thành viên:

- Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng - Research Centre for Gender, Family and Community Development (GFCD);
- Trung tâm Phát triển và Hội nhập - 
The Center for Development and Integration (CDI);
- Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT;
- Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD;
- Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo – VIJUSAP.

Năm 2015, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Oxfam, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện hợp phần “Nâng cao năng lực – Kỹ năng Vận động Chính sách cho các thành viên Mạng lưới hỗ trợ An sinh Xã hội cho lao động di cư và lao động khu vực phi chính thức tại Việt Nam” (SMIWNET).

Mục tiêu của khóa tập huấn là hướng tới các tổ chức thành viên của Mạng Hỗ trợ An sinh xã hội cho lao động nhập cư và lao động khu vực phi chính thức được nâng cao năng lực - kỹ năng tham vấn, xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch truyền thông, theo dõi và giám sát quá trình vận động chính sách. Từ đó tạo lập sức mạnh, tiếng nói và huy động tốt hơn nguồn lực của các thành viên, các tổ chức quốc tế… để thực hiện mục tiêu chung của Mạng

Khóa tập huấn về Kỹ năng Truyền thông và Vận động chính sách ngày 04/02 - 05/02/2015, với sự tham gia của gần 20 học viên đến từ CDI, PLD, LIGHT, VIJUSAP và GFCD - thành viên Mạng lưới. Khóa tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản về Truyền thông và VĐCS cho các học viên. Với các hoạt động trình bày, thảo luận nhóm, làm bài tập... người học được củng cố, hệ thống các kiến thức, củng cố và rèn luyện kỹ năng Truyền thông và VĐCS.

Đa số học viên tham gia khóa tập huấn đã đánh giá khóa tập huấn này rất ý nghĩa, đáp ứng được mong đợi của họ và có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng mà khóa tập huấn trang bị vào công việc của tổ chức và của Mạng lưới.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi