Họp nhóm công tác liên ngành về tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản

Trong Chương trình thực hiện Quyết định số 2528/QĐ-TTg, ngày 13/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hiệp quốc và của ILO trong lĩnh vực lao động – xã hội giai đoạn 2016 – 2020, nhóm làm việc liên ngành về các Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, tổ chức cuộc họp nhóm mở rộng lần thứ 2, năm 2018 (ngày 25/6/2018).

 Cuộc họp tập trung trao đổi các nội dụng:

  1. Tuyên bố ILO 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động
  2. Công ước 87 về quyền tự do liên kết năm 1948
  3. Công ước số 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể năm 1949
  4. Tiêu chuẩn lao động quốc tế căn bản về bình đẳng cơ hội và đối xử
  5. Tiêu chuẩn lao động quốc tế căn bản về lao động trẻ em
  6. Tiêu chuẩn quốc tế căn bản về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bị bắt buộc
  7. Cơ chế giám sát của ILO đối với các Tiêu chuẩn lao động cơ bản.

Ngoài các thành viên chủ chốt trong Nhóm công tác liên ngành, cuộc họp mở rộng còn có sự tham gia của nhiều đại diện từ các tổ chức quốc tế, bộ ngành, tổ chức xã hội ở Việt Nam. Các đại biểu cùng chia sẻ những hiểu biết và thực tế liên quan đến quyền lao động cơ bản và cơ chế giám sát của ILO đối với các Tiêu chuẩn lao động cơ bản. Các đại biểu cùng chung khuyến nghị: Các Tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO cần được truyền thông rộng rãi trong xã hội và các doanh nghiệp với hàm ý lao động và quyền lao động ở Việt Nam sẽ dần đạt chuẩn ILO và quốc tế.

Đại diện các tổ chức thành viên trong mạng lưới Mnet tham dự buổi họp

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi