Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển tổ chức đại diện cho lao động di cư

Mục đích của hội thảo là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thu thập thông tin, các ý kiến định hướng cho việc thúc đấy thí điểm xây dựng tổ chức đại diện cho lao động di cư.

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 năm 2017 tại Thảo Viên Resort - Hà Nội, Mạng Hành động vì lao động di cư Mnet tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển tổ chức đại diện cho lao động di cư” với mục tiêu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thu thập thông tin, các ý kiến định hướng cho việc thúc đấy thí điểm xây dựng tổ chức đại diện cho lao động di cư.

Tại Hội thảo Ban điều hành Mạng đã mời các chuyên gia tư vấn trao đổi  các nội dung

 • Tổng quan chung và khung pháp lý cho việc hình thành và phát triển các tổ chức xã hội tại Việt Nam;
 • Các sáng kiến tổ chức cộng đồng- kinh nghiệm Ấn Độ và Indonesia;
 • Chiến lược của Công đoàn về tổ chức, tập hợp người lao động trong bối cảnh hiện nay;
 • Tập hợp người lao động khu vưc phi chính thức và giới thiệu về một số mô hình nghiệp đoàn hiện nay;
 • Chung lòng hợp sức Hành trình cộng đồng LGBT (1997-2017);
 • Bài học thực hành tốt về xây dựng tổ chức công nhân nòng cốt của Trung tâm tư vấn pháp luật công nhân- Liên đoàn lao động Đồng Nai.

Tại Hội thảo, chị Bích Tâm – tư vấn điều hành đã giới thiệu với các tham dự viên về mô hình Xây dựng và phát triển tổ chức đại diện của công nhân.

Mô hình tuckman:

 • Foaming (làm quen, tìm hiểu) –
 • Storming (bão tố) –
 •  norming (chuẩn mực) –
 • Performing (thân thiết, tạo sản phẩm, ghi nhận tất cả các kết quả) –
 • Adjourning (tan rã, cần đặt mục tiêu mới)

Một trong những nội dung được các tham dự viên quan tâm là: cùng nhau trao đổi xác định về chuẩn mực, kỳ vọng năm 2018 đối với các nhóm lao động di cư, các tổ chức trong Mnet hướng tới việc thử nghiệm thiết lập tổ chức đại diện cho các nhóm lao động di cư phi chính thức.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi