Dự án Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Dự án Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mô tả dự án:

Tên dự án: Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Bên cung cấp viện trợ: Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) – Văn phòng tại Việt Nam 

Thời gian thực hiện: 6 tháng

Địa điểm thực hiện dự án: huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Mục tiêu dự án: Cung cấp thông tin kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới cho người lao động di cư trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Các kết quả dự kiến:

     Kết quả 1:  Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục cho người lao động di cư trước khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

     Kết quả 2: Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới và phòng chống quấy rối tình dục cho cán bộ và nhân viên của một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động được chọn;

Các hoạt động sẽ được triển khai thực hiện bao gồm:

     Hoạt động 1: Phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục cho người lao động di cư trước khi đi làm việc ở nước ngoài trên trang trang website của GFCD;

     Hoạt động 2: Xây dựng 06 phim ngắn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục dành cho người lao động di cư trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

     Hoạt động 3: Phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo diện tử) và mạng xã hội (facebook, youtube...).

     Hoạt động 4: Nghiên cứu đánh giá nhu cầu đào tạo về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục của người lao động di cư trước đi làm việc ở nước ngoài;

     Hoạt động 5: Xây dựng tài liệu đào tạo về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục dành cho cán bộ đào tạo và nhân viên của 05 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép;

     Hoạt động 6: Tổ chức khóa tập huấn sử dụng tài liệu đào tạo về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống quấy rối tình dục cho cán bộ đào tạo và nhân viên của 05 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi