Dự án Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại trường trung học cơ sở ở Hà Nội

Dự án Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại trường trung học cơ sở ở Hà Nội

Chủ Dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Adoptionscentrum (ACS) – Thụy Điển, Văn phòng Dự án tại Hà Nội.

Thời gian: 12 tháng, bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2021 đến 31/12/2021.

Địa điểm thực hiện: Trường THCS Tự Lập, huyện Mê Linh

Dự án này nằm trong chương trình toàn cầu: “Mọi trẻ em có quyền được có một gia đình” của tổ chức Adoptionscentrum. Đã được thực hiện với sự hợp tác cùng 24 đối tác tại 8 quốc gia Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Serbia, Ethiopia south Africa, Zambia và Colombia.

Mục tiêu của Dự án: Chấm dứt bạo lực giới đối với học sinh trong trường học.

Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực của giáo viên, cha mẹ học sinh và phụ huynh để phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực giới và bắt nạt do giáo viên, nhân viên nhà trường và cha mẹ hoặc những học sinh khác gây ra đối với trẻ và cải thiện công tác bảo vệ trẻ em trong trường học.

Các hoạt động của Dự án theo các kết quả:

Kết quả

Hoạt động

Kết quả 1: Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên của GFCD để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bảo vệ trẻ em đặc biệt tập trung vào phòng chống bạo lực trong trường học.

1.1. Tập huấn cho nhân viên và cộng tác viên của GFCD về phòng ngừa bạo lực giới và bảo vệ trẻ tại trường học.

1.2. Xây dựng chính sách bảo vệ trẻ cho GFCD

Kết quả 2: Nâng cao nhận thức của giáo viên và phụ huynh về bảo vệ trẻ và phòng ngừa bạo lực giới trong trường học.

2.1. Các khóa tập huấn về bảo vệ trẻ, phòng ngừa bạo lực giới và bắt nạt trong trường học sẽ được thực hiện cho các thành viên của ban quản lý trường học, giáo viên giảng dạy và nhân viên không giảng dạy, các phụ huynh nòng cốt tại trường thực hiện dự án.

2.2. Xây dựng một chính sách bảo vệ trẻ cho trường thực hiện dự án.

Kết quả 3: Học sinh được cải thiện kiến thức và kĩ năng để tham gia truyền thông phòng ngừa bạo lực trong trường học, chú trọng chủ đề phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

 

3.1: Tập huấn về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực và thúc đẩy bình đẳng giới cho nhóm học sinh nòng cốt của trường được chọn.

3.2: Thực hiện hai lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo và truyền thông về phòng chống bạo lực cho nhóm học sinh nòng cốt tại trường thực hiện dự án.

3.3. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt đã được tập huấn để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường học.

3.4. Thực hiện các hoạt động truyền thông chia sẻ kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại trường đã chọn

 Một số hình ảnh về các hoạt động của dự án: 

Ảnh: Khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ, quyền trẻ em, phòng ngừa bạo lực giới và bắt nạt trong trường học” cho 20 phụ huynh học sinh của trường THCS Tự Lập được tổ chức bằng hình thức trực tuyến,vào ngày 26/6 và 27/6/2021. 

Ảnh: Khóa tập huấn“Kỹ năng truyền thông về quyền trẻ em và phòng ngừa bạo lực giới” cho 30 em học sinh nòng cốt tại trường THCS Tự Lập vào ngày 29/6/2021 được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến. 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi