Các Dự án đang thực hiện

Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam

  • Dự án “Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam”  thực hiện với đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2017-2021, Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam.
  • Dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021
  • Dự án: “Tăng cường tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á (RLS SEA) tài trợ năm 2019-2020

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi