Dự án “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước

Dự án “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước

Mô tả Dự án

Tên Dự án: “NỐI DÀI TƯƠNG LAI” – Góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước 

Đơn vị đề xuất: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng –LIGHT (Viện LIGHT)

Đơn vị triển khai:

     Quản lý & thực hiện Dự án:

Viện Phát triển Sức khoẻ cộng đồng ÁNH SÁNG – LIGHT

     Phối hợp thực hiện:

-         Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng – GFCD

-         Trung tâm Nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – SDRC

-         Công đoàn khu công nghiệp Hải Phòng

-         Công đoàn khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Nhà tài trợ: Tổ chức Oxfam tại Việt nam

Thời gian thực hiện: 03 năm (2020 – 2023)

Địa điểm thực hiện: Hà nội và một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mục tiêu:

Mục tiêu chung của dự án: Người di cư làm việc trong khu vực chính thức (doanh nghiệp) được hưởng lợi cả về kinh tế và xã hội từ những cải thiện chính sách và thực hành về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, mức lương tối thiểu… cũng như khả năng tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ an sinh xã hội.

Các kết quả chính của Dự án:

(1)  Nâng cao năng lực của người lao động di cư, công đoàn và tổ chức xã hội để hỗ trợ cải thiện chính sách và triển khai thực hiện của người sử dụng lao động về các vấn đề: tiền lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thoả ước lao động tập thể…

(2) Tăng sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh và xã hội của các chủ doanh nghiệp

(3) Nâng cao năng lực của công đoàn, các tổ chức xã hội… trong quá trình tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về điều kiện lao động và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người lao động di cư trong nước và gia đình của họ.

(4) Truyền thông, vận động nhằm cải thiện tiêu chuẩn lao động và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động di cư.

Đối tượng hưởng lợi: Công nhân đang làm việc tại một số doanh nghiệp, trong đó ít nhất 60% là nữ.

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi