Dự án Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam

Dự án Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam

Mô tả Dự án

Đơn vị đề xuất: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Đối tác: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

Nhà tài trợ: Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Thời gian: 2017-2021

Địa điểm thực hiện: tại 3 quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân và Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mục tiêu: Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) trong việc tiếp cận an sinh xã hội (ASXH), lao động và việc làm ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Ít nhất 1.500 LĐGVGĐ trong địa bàn dự án có thể thực hành quyền và tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm

Các hoạt động của Dự án theo các kết quả:

 

STT

Kết quả

Hoạt động

1

Lãnh đạo của 1 nghiệp đoàn và 15 Câu lạc bộ LĐGVGĐ có khả năng tập hợp và đại diện cho tiếng nói của LĐGVGĐ

 

 

 

 

1.1: Đánh giá nhu cầu tham gia các tổ chức đại diện (nghiệp đoàn, Câu lạc bộ GVGĐ) tại Hà Nội

1.2: Thiết lập và ra mắt 01 Nghiệp đoàn và 13 Câu lạc bộ LĐGVGĐ mới tại Hà Nội.

1.3: Tập huấn nâng cao năng lực cho Lãnh đạo Nghiệp đoàn và Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ LĐGVGĐ.

1.4: Tổ chức sinh hoạt định kỳ cho 1 Nghiệp đoàn và 15 Câu lạc bộ tại Hà Nội.

1.5: Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo Nghiệp đoàn và BCN Câu lạc bộ

2

GFCD tăng cường năng lực trong vận động chính sách và hỗ trợ LĐGVGĐ ở Việt Nam thực hành quyền tiếp cận ASXH, lao động và việc làm.

 

2.1: Xây dựng chiến lược phát triển tổ chức, đào tạo và quản lý nhân lực, quản lý tài chính và củng cố trang web của GFCD

2.2: Cử cán bộ GFCD tham gia các khóa đào tạo của Mnet và các tổ chức khác

2.3: Duy trì nhóm nhà báo (gồm 10 người) bằng cách thu hút họ tham gia vào các hoạt động dự án

2.4: Tham quan nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm thành lập và duy trì nghiệp đoàn

2.5: Họp thường kỳ với đối tác địa phương thực hiện dự án và Oxfam

2.6: Hỗ trợ Nghiệp đoàn và các Câu lạc bộ GVGĐ xây dựng kế hoạch hành động để tăng cường tiếp cận ASXH, lao động, việc làm.

2.6: Hỗ trợ Nghiệp đoàn và các Câu lạc bộ GVGĐ xây dựng kế hoạch hành động để tăng cường tiếp cận ASXH, lao động, việc làm

2.7: Tài liệu hóa kinh nghiệm dự án và đánh giá dự án

3

Các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động và cộng đồng nâng cao hiểu biết và có hành động cải thiện điều kiện làm việc cho LĐGVGĐ

 

3.1: Tập huấn cho cán bộ lao động xã hội của Phòng LĐTBXH quận, phường dự án về Bộ luật Lao động, Nghị định 27, Thông tư 19 về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động.

3.2: Giám sát việc ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng LĐ và LĐGVGĐ   

3.3: Tái bản cuốn sổ tay dành cho LĐGVGĐ

3.4:  Thực hiện các tin, bài về các chủ đề ASXH, quyền lao động - việc làm; điều kiện làm việc an toàn cho LĐGVGĐ đăng trên báo Phụ nữ và phát trên Đài tiếng nói Việt Nam

3.5: Diễn đàn (Talk shows) và phóng sự về điều kiện làm việc an toàn của LĐGVGĐ và an sinh xã hội được phát trên truyền hình.

 Một số hình ảnh của dự án: 


Khảo sát đánh giá nhu cầu tham gia tổ chức đại diện của LĐGVGĐ

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi