TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, LẬP KẾ HOẠCH, DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN NHÓM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH CHO NHÓM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH NÒNG CỐT

Ngày 21/10 và 22/10/2021, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tổ chức Tập huấn Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, duy trì, phát triển nhóm giúp việc gia đình (GVGĐ) cho những GVGĐ nòng cốt. 

Ảnh 1: Tập thể lớp chụp ảnh cùng giảng viên

Khóa tập huấn nhằm mục đích nâng cao kỹ năng lãnh đạo nhóm, lập kế hoạch, phát triển nhóm nòng cốt lao động GVGĐ. Nâng cao kỹ năng truyền thông nhóm, thu hút sự tham gia của GVGĐ sau khi dự án kết thúc. Qua đây, các nhóm tham gia tập huấn đã thảo luận, đề xuất các hoạt động để duy trì nhóm và kế hoạch hành động cụ thể trong năm tới. 

Ảnh 2: Nhóm GVGĐ theo giờ thảo luận nhóm


Ảnh 3: Thảo luận của nhóm GVGĐ tại nhà về kế hoạch duy trì nhóm

Ảnh 4: Thảo luận nhóm GVGĐ tại nhà về hoạt động truyền thông

Ảnh 5: Chị Trang – nhóm GVGĐ theo giờ trình bày về ý tưởng truyền thông

Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm GVGĐ nòng cốt là hoạt động thường kỳ từ năm 2017 đến nay. Thông qua các khóa tập huấn, nhóm GVGĐ nòng cốt đã được nâng cao năng lực, nhận thức, hoàn thiện một số kỹ năng như: kỹ năng nghề GVGĐ, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt câu lạc bộ, kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng truyền thông, … Kết quả của hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu của dự án Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam, đặc biệt là tính bền vững sau khi dự án kết thúc. Nhóm GVGĐ nòng cốt tiếp tục duy trì hoạt động của câu lạc bộ lao động GVGĐ dựa trên những nguồn lực sẵn có, sự nhiệt huyết và tinh thần tự nguyện./. 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (1) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi