Mời gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Sau 3 năm thực hiện dự án, gfcd mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lập cuối kỳ dự án.

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng, là một tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận. Trung tâm được thành lập từ tháng 8 năm 2000, do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp phép.

Từ năm 2012, được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) thực hiện dự án "Bảo vệ quyền của Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam".

Sau 3 năm thực hiện dự án, GFCD mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lâp cuối kỳ Dự án.

Mục tiêu của đánh giá cuối kỳ
- Đánh giá mực độ đạt được các mục tiêu, các kết quả mong đợi của dự án;
- Đánh giá sự phù hợp, hiệu quả, tác động và tính bền vững của dự án;
- Những thành công và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
- Đề xuất các khuyến nghị về việc quản lý và thực hiện dự án.

Hạn cuối nộp hồ sơ là 10/8/2015

Mọi thông tin xin liên hệ:
Ms. Phạm Thị Hà
ĐT: 0466 83 77 99
Email: 
gfcd08@gmail.com

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi