Tuyển giảng viên tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lđgvgđ  

Tập huấn kỹ năng vận động chính sách cho nhóm lãnh đạo nòng cốt đại diện cho lao động giúp việc gia đình  

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

GIẢNG VIÊN

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO NHÓM LÃNH ĐẠO NÒNG CỐT ĐẠI DIỆN CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

 

 1. Giới thiệu chung

Dự án “Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện với đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2017-2021.

Để đạt được Kết quả 1 của Dự án, GFCD đã phối hợp với Hội LHPN, vận động người sử dụng lao động, lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) thành lập mới 13 CLB GVGĐ và vận hành 2 CLB GVGĐ được thành lập từ dự án trước (tổng cộng 15 CLB) sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Nội dung sinh hoạt do Ban chủ nhiệm (BCN) và các thành viên xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật của GFCD.

Trong quá trình duy trì hoạt động các CLB GVGĐ, lãnh đạo nòng cốt LĐGVGĐ có vai trò quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của LĐGVGĐ cũng như duy trì hiệu quả hoạt động của CLB nhằm phát huy vai trò của CLB và đại diện cho tiếng nói và mối quan tâm của LĐGVGĐ. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả vai trò này, lãnh đạo nòng cốt LĐGVGĐ của các câu lạc bộ cần được nâng cao kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng vận động sự tham gia của LĐGVGĐ và kỹ năng vận động chính sách để đưa tiếng nói của LĐGVGĐ đến với các cơ quan liên quan.

Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu nâng cao năng năng lực của nhóm lãnh đạo nòng cốt LĐGVGD và nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB GVGĐ, GFCD phối hợp với Hội LHPN Thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng vận động chính sách và kỹ năng đại diện cho cán bộ nòng cốt LĐGVGĐ nhằm đưa tiếng nói của LĐGVGĐ tới các cơ quan có liên quan trên địa bàn dự án.

 1. Mục tiêu và kết quả mong đợi của lớp tập huấn

2.1. Mục tiêu

- Nâng cao kỹ năng vận động sự tham gia của LĐGVGĐ vào CLB; và hiểu biết và kỹ năng VĐCS cơ bản trong tiếp cận ASXH cho LĐGVGĐ   

- Nâng cao năng lực và  kỹ năng đại diện cho tiếng nói của LĐGVGĐ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của LĐGVGĐ

2.2 Phương pháp tập huấn

Sử dụng phương pháp có sự tham gia. Lấy học viên làm trọng tâm, dựa vào nhu cầu của học viên để lựa chọn nội dung và tương tác trong quá trình tập huấn. Trong thời lượng của khóa tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu về kiến thức cơ bản khoảng 30-50% thời gian; 50-70% thời gian dành để học viên thực hành các kỹ năng cơ bản trong vận động chính sách và đại diện cho LĐGVGĐ.

2.3. Kết quả mong đợi

Sau khóa học, các cán bộ nòng cốt đại diện cho LĐGVGĐ:

 • Có hiểu biết, kiến thức và kỹ năng trong vận động chính sách tiếp cận ASXH
 •  Nâng cao năng lực đại diện của nhóm nòng cốt LĐGVGĐ; các thành viên của nhóm có thể đại diện mang tiếng nói/nguyện vọng/nhu cầu của LĐGVGĐ chia sẻ với các bên liên quan
 • Có kỹ năng vận động sự tham gia của LĐGVGĐ vào các CLB
 1. Yêu cầu công việc và sản phẩm của giảng viên:

3.1. Yêu cầu công việc

Giảng viên được chọn lựa sẽ thực hiện một số công việc liên quan đến lớp tập huấn bao gồm:

 • Làm việc với cán bộ dự án của GFCD để thống nhất về phạm vi và nội dung công việc của giảng viên.
 • Rà soát kế hoạch tổ chức lớp tập huấn và các tài liệu có liên quan để hiểu rõ về mục đích và kết quả mong đợi của lớp tập huấn, từ đó đưa ra cách thức tổ chức lớp tập huấn phù hợp.
 • Xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn nhằm đảm bảo đạt mục tiêu và kết quả mong đợi của lớp tập huấn đã đề ra.
 • Trực tiếp tập huấn các nội dung như chương trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo đạt mục tiêu và kết quả mong đợi của lớp tập huấn.
 • Viết báo cáo tóm tắt kết quả tập huấn

3.2. Sản phẩm đầu ra của tư vấn

Tư vấn sẽ gửi cho GFCD một số sản phẩm sau đây:

 • Nội dung tập huấn
 • Tài liệu tham khảo cho học viên (nếu có)
 • Báo cáo ngắn gọn kết quả tập huấn

3.3. Yêu cầu đối với giảng viên

 • Trình độ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, lao động việc làm hoặc các lĩnh vực liên quan;
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về lao động việc làm, lao động di cư, LĐGVGĐ, an sinh xã hội và các lĩnh vực liên quan;
 • Có hiểu biết, kiến thức về phụ nữ, bình đẳng giới, an sinh xã hội, LĐGVGĐ, lao động di cư phi chính thức và luật pháp, chính sách liên quan;
 • Có kinh nghiệm tập huấn
 • Nộp sản phẩm theo đúng yêu cầu và đúng thời gian nêu trong TOR.
 1. Trách nhiệm của các bên

4.1. Trách nhiệm của GFCD

 • Cung cấp các tư liệu, thông tin về lao động di cư và các thông tin cần thiết khác (nếu có) cho giảng viên;
 • Góp ý hoàn thiện chương trình và tài liệu tập huấn
 • Cử một trợ giảng tham gia hỗ trợ giảng viên trong quá trình tập huấn

4.2. Trách nhiệm của giảng viên

 • Xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn theo yêu cầu.
 • Gửi chương trình và tài liệu tập huấn chậm nhất 10 ngày trước lớp tập huấn
 • Tiếp thu và chỉnh sửa chương trình và tài liệu tập huấn 1 tuần trước lớp tập huấn và gửi lại cho GFCD.
 • Trực tiếp thực hiện tập huấn trong 1 ngày.
 • Viết báo cáo tập huấn và gửi GFCD chậm nhất 1 tuần sau lớp tập huấn
 1. Thời gian thực hiên 1 ngày: Dự kiến trung tuần tháng 5/2020.

- Xây dựng chương trình và tài liệu tập huấn: 0,5 ngày

- Tập huấn : 01 ngày

- Báo cáo kết quả tập huấn: 0.5 ngày

Phí tư vấn được thanh toán khi tư vấn hoàn thành các công việc được giao và đệ trình các sản phẩm theo yêu cầu của TOR.

 

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ bằng email hoặc thư tay trước 17h00 ngày 12/05/2020 theo địa chỉ::

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Tầng 4, Nhà 61, Phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com

SĐT: 0246.683.7799

Cán bộ văn phòng Trần Thị Hậu: ĐT: 0334804271

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi