NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

Trong chuỗi các hoạt động của dự án Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net), ngày 23/10 và 20/10. Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình va Phát triền cộng đồng tổ chức tập huấn” Kỹ năng đàm phàn và vận động chính sách cho cán bộ nhân, viên các tổ chức xã hội dân sự. Theo hình thức online kết hợp offline. Tham gia lớp tập huấn có 14 học viên thuộc các tổ chức xã hội tỏng và ngoài mạng lưới M.net

NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO CÁC  CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

 

Trong chuỗi các hoạt động của dự án Nối dài tương lai – góp phần nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của lao động di cư trong nước” đang được tài trợ bởi Oxfam và thực hiện bởi Mạng lưới hành động vì lao động di cư (M.net), ngày 23/10 và 20/10. Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình va Phát triền cộng đồng tổ chức tập huấn” Kỹ năng đàm phàn và vận động chính sách cho cán bộ nhân, viên các tổ chức xã hội dân sự. Theo hình thức online kết hợp offline. Tham gia lớp tập huấn có 14 học viên thuộc các tổ chức xã hội tỏng và ngoài mạng lưới M.net

Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao kỹ năng đàm phán và vận động chính sách cho cán bộ tại các tổ chức xã hội dân sự để họ tổ chức được các hoạt động đối thoại và tiếp cận được các quyền lợi an sinh cho các nhóm đối tượng họ đang thực hiện các dự án can thiệp. Lập kế hoạch vận động chính sánh để đảm bảo các đối tượng mà các tổ chức đang can thiệp được tiếp cận các chinh sách an sinh xã hội

Các bộ, nhân viên các tổ chức xã hội tham gia tập huấn offline

Trong buổi tập huấn các cán bộ nhân viên mạng lưới M.net đã được hướng dẫn về kỹ năng đàm phán, các bước cơ bản trong vận động chính sách. Các thành viên cũng được thực hành kỹ năng xác định vấn đề trong chính sách, phân tích các bên liên quan, lập kế hoạch vận động chính sách, kỹ năng thương thuyết đàm phán trong vận động chính sách.

Cán bộ nhân viên các tổ chứ xã hội tham gia tập huấn online

Các thành viên rất tích cực lắng nghe và thực hành các kỹ năng trong vận động chính sách. Qua hai ngày tập huấn các cán bộ và nhân viên các tổ chức đã nắm được các kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng đã học  

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi