Tuyển dụng đơn vị thiết kế và in ấn Sổ tay dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

GFCD cần tuyển một nhà cung cấp thực hiện thiết kế và in ấn sản phẩm " Sổ tay dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" nhằm thực hiện mục tiêu của dự án

Năm 2022, GFCD đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án “Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” do tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ.

1. Tên dự án: Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

2. Tên Bên tài trợ: Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung-RLS (Cộng Hòa Liên bang Đức), văn phòng tại Hà Nội.

3. Cơ quan chủ quản: Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD).

4. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu dự án: Hỗ trợ người lao động di cư tiếp cận thông tin và điều kiện lao động an toàn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Kết quả chính của dự án

+ Chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ người lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao;

+ Nhận thức người lao động di cư, gia đình họ và cộng đồng được nâng cao về các thông tin liên quan đến quyền lao động, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động khi làm việc ở nước ngoài;

+ Kết thúc năm 2022, khoảng 1500 người lao động di cư, gia đình, người thân của họ và cộng đồng xã hội tiếp cận được thông tin về quyền lao động, điều kiện làm việc an toàn khi làm việc ở nước ngoài;  

Để triển khai hoạt động đã được phê duyệt, GFCD cần tuyển một nhà cung cấp thực hiện thiết kế và in ấn sản phẩm " Sổ tay dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" nhằm thực hiện mục tiêu của dự án với yêu cầu như sau:

Tên dịch vụ và tiêu chuẩn, yêu cầu

Số lượng

1. Thiết kế sổ tay dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số lượng: 01 (50 -60 trang) trên phần mềm thiết kế chuyên nghiệp Adobe Photoshop, độ phân giải khi in full HD

01

2. In ấn: -  Số lượng: 600 cuốn

 -  Chất liệu Giấy couche, định lượng từ 80-210 g/m2

-    In màu theo thiết kế

600

- Vận chuyển miễn phí tận nơi nhà yêu cầu đưa ra 

Thông tin liên hệ: Email: gfcd08@gmail.com/số điện thoại Ms Hiền 0973085766/ Ms Thủy 0973796998

Thời gian gửi báo giá: hết ngày 18/10/2022

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi