TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CHUYÊN GIA TÀI LIỆU HÓA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 

 1. Giới thiệu chung

Dự án “Thúc đấy quyền của Lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động, việc làm ở Việt Nam” do Oxfam Bỉ tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) thực hiện cùng với đối tác là Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội và 3 quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2017-2021.

Trong kế hoạch thực hiện Hoạt động 2.6 – thuộc Kết quả 2, kế hoạch hoạt động năm 2021, năm cuối của dự án, GFCD Tài liệu hóa bài học kinh nghiệm về việc thực hiện mô hình Câu lạc bộ LĐGVGĐ.

Để thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu thuê một chuyên gia biên tập nội dung các bài học kinh nghiệm, những thành công trong thực hiện dự án, đặc biệt là trong việc thiết lập, vận hành và duy trì 15 Câu lạc bộ Lao động giúp việc gia đình.

 1. Mục đích tài liệu hóa:

Tài liệu hóa bằng: Văn bản, mô hình hóa nhằm:

 • Tài liệu hóa những bài học kinh nghiệm, bài học thành công về việc thiết lập, vận hành và duy trì mô hình 15 Câu lạc bộ Lao động giúp việc gia đình từ năm 2017 đến 2021.
 • Cung cấp bằng chứng để vận động chính sách an sinh xã hội dành cho LĐGVGĐ
 • Cung cấp mô hình tổ chức nhóm/CLB cho các tổ chức CSOs, CBOs, các đối tác, các tổ chức liên quan và cán bộ làm công tác phát triển cộng đồng nhằm nhân rộng mô hình trong tương lai sau khi dự án kết thúc, thể hiện tính bền vững của dự án.
 • Giúp cho lao động giúp việc gia đình, người sử dụng lao động hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia các nhóm/CLB nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.
 1. Đối tượng sử dụng

Tài liệu hóa bài học kinh nghiệm của dự án mong muốn chuyển tới một số đối tượng độc giả sau đây:  

 • Các nhà hoạch định chính sách về lao động và việc làm
 • Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền và lợi ích của LĐGVGĐ, lao động di cư
 • Các cơ quan đối tác của GFCD, các CSOs, CBOs, cán bộ làm về phát triển cộng đồng và thúc đẩy quyền của LĐGVGĐ tại Việt Nam
 • Các nhà nghiên cứu, các giảng viên đại học làm việc trong lĩnh vực lao động xã hội, giới, LĐGVGĐ, di cư lao động, việc làm và an sinh xã hội
 • Lao động giúp việc gia đình và người sử dụng lao động.

4. Yêu cầu đối với tư vấn

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm:

../../uploads/tiny_uploads/TOR%20Chuy%C3%AAn%20gia%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%C3%B3a%20b%C3%A0i%20ho%E1%BA%A1c%20kinh%20nghi%E1%BB%87m.doc

5. Thông tin nộp hồ sơ

Tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyền gồm:

       - Hồ sơ (CV) của tư vấn  

Thời hạn nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ qua email hoặc thư tay trước 17:00 ngày 25 tháng 6 năm 2021. GFCD chỉ liên hệ những ứng cử viên đạt yêu cầu.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Phòng 1608 – Chung cư Bắc Hà Lucky, Số 30 Phạm Văn Đồng

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

            Email: gfcd08@gmail.com                 Điện thoại: 0912621895

 

           

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi