Chuyên gia thiết kế trang web và ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về lao động giúp việc gia đình

Chuyên gia thiết kế trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về lao động giúp việc gia đình

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia thiết kế trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về lao động giúp việc gia đình

*****

 1. Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin đã và đang mang lại nhiều tiện ích trong việc tiếp cận thông tin. Đặc biệt, nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của internet, việc cung cấp thông tin trực tuyến trở nên phổ biến và dễ dàng hơn cho người có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Chính vì thế, việc phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin (IT) trong việc cung cấp thông tin về luật pháp chính sách và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin cho người lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ) được coi là giải pháp tối ưu.

Năm 2019, với sự hỗ trợ tài chính của Rosa Luxamburg Stiftung, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đã xây dựng thử nghiệm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (apps) có tiêu đề “Di cư an toàn” và trang web “Chắp cánh ước mơ” nhằm cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc tại nước ngoài. Trong đó cung cấp các thông tin cơ bản về quy định luật pháp, chính sách và các điều kiện cần tuân thủ khi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tại các thông tin cung cấp mới chỉ chú trọng tới nhóm đối tượng sử dụng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu tiếp cận thông tin của nhóm lao động di cư trong nước hiện nay cũng rất lớn.

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đang thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò tự chủ của lao động giúp việc gia đình trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Dự án này sẽ ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin thông qua xây dựng trang web và ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động để cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách, cơ hội việc làm và kết nối giữa người LĐGVGĐ, chủ sử dụng lao động và cơ quan hoạch định chính sách cho lao động di cư.

Mục tiêu chung của dự án nhằm cung cấp thông tin về luật pháp chính sách nhằm đảm bảo cơ hội tiếp cận thông tin phù hợp cho lao động giúp việc gia đình. Để đạt được mục tiêu này, Dự án tiến hành xây dựng diễn đàn trực tuyến cung cấp thông tin và trợ giúp pháp lý cho người LĐGVGĐ. Diễn đàn cũng sẽ tạo không gian trao đổi và chia sẻ các cơ hội việc làm, tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ và thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa người LĐGVGĐ và người sử dụng lao động trong việc tìm kiếm việc làm tử tế và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho người lao động.   

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng giao diện và các nội dung  diễn đàn trực tuyến và phầm mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về luật pháp chính sách liên quan đến lao động giúp việc gia đình. Chuyên gia tư vấn/đơn vị tư vẫn được tuyển chọn sẽ cùng với GFCD xây dựng ý tưởng và nội dung chi tiết của diễn đàn và phần mềm ứng dụng trên cơ sở tham vấn ý kiến người sử dụng và các bên liên quan.    

 1. Phạm vi công việc và nhiệm vụ tư vấn

Nhiêm vụ chính của nhóm tư vấn/đơn vị tư vấn được tuyển chọn sẽ giúp GFCD dự thảo ý tưởng về giao diện, các nội dung chính của giao điện làm cơ sở tham vấn ý kiến của người sử dụng và các bên liên quan. Sau đó, nhóm tư vấn sẽ hoàn thiện giao diện và các nội dung của trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin luật pháp chính sách dành cho LĐGVGĐ

Một số nhiệm vụ cụ thể của nhóm tư vấn/đơn vị tư vấn bao gồm:

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đầu ra mong đợi

Thời gian dự kiến

1

Xây dựng ý tưởng dự thảo diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động

Ý tưởng dự thảo về giao diện, các nội dung và chức năng chính của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng được xây dựng làm cơ sở để tham vấn với người sử dụng và các bên liên quan

Tháng 4/2020

2

Tham gia và điều hành hội thảo tham vấn để trình bày ý tưởng; thu thập ý kiến đóng góp của người sử dụng và các bên liên quan về dự thảo giao diện và phần mềm ứng dụng 

Ý tưởng về giao diện, các nội dung và các chức năng chính của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng được trình bày với người sử dụng và các bên liên quan.

Thu thập các ý kiến đóng góp của người sử dụng và các bên liên quan về ý tưởng, các nội dung và các chức năng của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng

Tháng 5/2020

3

Xây dựng và hoàn thiện giao diện, các nội dung và chức năng của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động

Khung giao diện, các nội dung và các chức năng chính diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động được chỉnh sửa và hoàn thiện dựa trên ý kiến góp ý của người sử dụng và các bên liên quan

Từ tháng 05 đến  tháng  07 năm 2020

4

Đăng tải các nội dung thông tin về luật pháp chính sách do nhóm chuyên gia xã hội biên soạn cho nội dung chính của diễn đàn trực tuyến 

Các thông tin (hình ảnh, số liệu, văn bản…) do nhóm tư vấn xã hội biên soạn cho từng nội dung của diễn đàn trực tuyến sẽ được đăng tải và chia sẻ. 

Từ tháng 5 đến tháng 07 năm 2020

5

Vận hành thử nghiệm, kiểm tra và chỉnh sửa giao diện, nội dung, các chức năng của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động.

Các chức năng chính và nội dung của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng được vận hành thử nghiệm và những sai sót sẽ được phát hiện, chỉnh sửa và bổ sung.

Tháng 7 đến tháng 10 năm 2019

GFCD mong muốn xây dựng và thiết kế diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin nhưng không hạn chế ở một số nội dung và chức năng dự kiến sau đây:

 

Phạm vi chuyên môn

Tên chức năng/nội dung dự kiến

1

Toàn bộ giao diện và nội dung của website

Giao diện của trang thông tin có thể bao gồm các nội dung:

-          Diễn đàn (forum)

-          Hợp đồng lao động

-          Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

-          Bảo hiểm y tế;

-          An toàn lao động;

-          Kỹ năng nghề

-          Kỹ năng mềm

-          An sinh xã hội khác (nước sạch, giáo dục, nhà ở)

2

 Diễn đàn trực tuyến

Tạo chức năng diễn đàn trao đổi, kết nối thông tin cho người sử dụng theo danh mục thảo luận gồm:

-          Người tìm việc

-          Việc tìm người

-          Thông tin nhà ở

-          Thông tin chính sách

-          Địa chỉ tin cậy

3

Hỗ trợ trực tuyến

Tạo chức năng hỗ trợ trực tuyến cho người sử dụng gồm:

-          Chức năng hỗ trợ (chat) hỗ trợ trực tuyến khi người sử dụng truy cập website.

-          Chức năng liên kết điện thoại với các cơ quan có liên quan (cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ)

4

Quản trị trang web

Tạo chức năng thu thập thông tin và báo cáo kết quả phục vụ cho công tác quản trị và theo dõi hiệu quả trang web và phần mềm ứng dụng, gồm:

-          Đăng ký thành viên 

-          Tạo, quản lý tài khoản thành viên

-          Báo cáo số lượng người truy cập (đang online, visitors, tải, like, share..)

-          Báo cáo phân loại đặc điểm thành viên (người giúp việc, người sử dụng lao động, nhà hoạch định chính sách)  

Việc thiết kế ý tưởng về giao diện và các nội dung của diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng sẽ được thực hiện trên cơ sở tham khảo giao diện và nội dung hiện có của trang web “Chắp cánh ước mơ” và phần mềm ứng dụng “di cư an toàn” đã được GFCD thiết kế trong năm 2019 và ý kiến đóng góp của người sử dụng và các bên liên quan. 

 1. Yêu cầu về sản phẩm tư vấn

Các sản phẩm nghiệm thu gồm:

 • Giao diện và nội dung của website được xây dựng dựa trên ý kiến góp ý của người sử dụng và các bên liên quan
 • Giao diện và nội dung của phần mềm ứng dụng
 • Mã nguồn
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống

Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm

 • Hoàn thành các sản phẩm theo thời gian thống nhất.
 • Phần mềm có đầy đủ các chức năng theo yêu cầu
 • Các chức năng của website và phần mềm ứng dụng được vận hành tốt
 • Source code, tài liệu bàn giao đầy đủ
 • Sửa lỗi và xử lý các lỗi phát sinh khi vận hành sản phẩm
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia/nhóm/tổ chức
 • Ứng viên quan tâm có thể nộp đơn theo hình thức tư vấn cá nhân, hoặc đơn vị tư vấn (pháp nhân).
 • Các nhân sự tham gia nhóm tư vấn hoặc nhân sự thực hiện công việc của đơn vị tư vấn phải có bằng cử nhân về công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực có liên quan.
 • Nhân sự tham gia nhóm tư vấn hoặc nhân sự thực hiện công việc của đơn vị tư vấn thiết kế phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh thiết kế phần mềm;
 • Có hiểu biết, kiến thức về lĩnh vực lao động, lao động di cư là một lợi thế.
 • Có khả năng trình bày ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe ý kiến.
 1. Thông tin nộp hồ sơ ứng tuyển

Nhóm tư vấn hoặc đơn vị tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển gồm:

Đối với tư vấn cá nhân

 1. Hồ sơ kinh nghiệm (CV) của các tư vấn tham gia gói tư vấn
 2. Thư bày tỏ quan tâm và báo giá thực hiện gói tư vấn
 3. Ít nhất 01 sản phẩm trang wed hoặc phần mềm ứng dụng mà tư vấn đã từng làm trước đây.

Đối với đơn vị tư vấn (pháp nhân)

 1. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn
 2. Thông tin về kinh nghiệm của các nhân sự thực hiện gói tư vấn
 3. Thư bày tỏ quan tâm và báo giá thực hiện gói tư vấn
 4. Ít nhất 01 sản phẩm trang wed hoặc phần mềm ứng dụng mà đơn vị tư vấn đã làm trước đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ  trước 17:00 ngày 18 tháng 4 năm 2020

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc email dưới đây:  

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD)

Tầng 4 – Nhà 61 – Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: gfcd08@gmail.com                 Điện thoại: 0246.683.7799

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi