Ấn phẩm

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

09/04/2021

Tài liệu Đào tạo kỹ năng mềm cho lao động giúp việc gia đình được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết cho người lao động đang làm các công việc liên quan đến giúp việc gia đình. Tài liệu là một trong những sản phẩm chính của Dự án Quyền tiếp cận nơi làm việc an toàn cho lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam do nhóm cựu sinh viên Úc, bao gồm: Nguyễn Thị Hiển (trưởng nhóm), Nguyễn Thị Huệ, Trần Thị Hồng và Hoàng Thu Hằng xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật từ TS. Ngô Thị Ngọc Anh và PGS.TS. Phạm Hương Trà. Dự án do chính phủ Úc tài trợ thông qua Qũy hỗ trợ cựu sinh viên nhằm hỗ trợ cựu sinh viên áp dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học tại Úc vào thực tiễn Việt Nam.

Tài liệu đào tạo được xây dựng dưới dạng bài giảng và sách tham khảo, gồm 5 phần chính sau:

Phần 1. Đạo đức nghề giúp việc gia đình

Phần 2. Kỹ năng giao tiếp - ứng xử

Phần 3. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

Phần 4. Kỹ năng tìm kiếm thông tin và sự hỗ trợ.

Phần 5. Kỹ năng tự bảo vệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm: 

TRANG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÀNH CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

09/04/2021

Từ năm 2019, với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á (RLS - SEA) - Văn phòng tại thành phố Hà Nội. Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) đã xây dựng trang thông tin và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động nhằm:

(1) Cung cấp các thông tin cần thiết cho người lao động dự định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và gia đình của họ như kiến thức pháp luật, tin tức sự kiện, kỹ năng, thông tin cơ bản các thị trường lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả Rập – Xê út, Đài Loan, ...

(2) Tạo diễn đàn mở nhằm trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc của người lao động như: chính sách pháp luật, nhu cầu tìm việc, cơ hội việc làm, ...

BÁO CÁO HOÀN THIỆN VỀ ƯỚC TÍNH THIỆT HẠI KINH TẾ DO BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TẠI VIỆT NAM (2012)

09/04/2021

Báo cáo "Hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam" (2012)

Thực hiện cho Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women).

Người thực hiện:

TS. Nata Duvvury và Patricia Carney, Đại học Quốc gia Ireland, Galway

TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Gia đình và Giới, Việt Nam.

Xuất bản lần đầu năm 2012, bởi UN Women.

Bản quyền: @2012, UN Women.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

ESTIMATING THE COSTS OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN VIET NAM (2012)

09/04/2021

Estimating the costs of domestic violence against women in Viet Nam (2012)

Published 1st edition in 2012 by UN Women Viet Nam

Copyright: @2012, UN Women

This report was developed by Dr. Nata Duvvury and Ms. Patricia Carney, National

University of Ireland, Galway

Dr. Nguyen Huu Minh, Institute for Family and Gender Studies.

 

For further information please see the enclosed file.

RESULTS FROM THE NATIONAL STUDY ON DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN VIET NAM (2010)

09/04/2021

This report presents the findings of the National Study on Domestic Violence against women in Viet Nam (2010). This National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam was conducted by the General Statistics Office (GSO) of Viet Nam. The study was carried out as part of the United Nations-Government of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (JPGE), with technical support provided by the World Health Organization.

 

For further information please see the enclosed file: 

Đối tác của chúng tôi