Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình

Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình

Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình

21:45 - 11/05/2020

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 điều 161 Bộ Luật lao động

“TẬP HUẤN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH” cho nhóm Lao động giúp việc gia đình nòng cốt
Hội thảo Đánh giá nhu cầu tiếp cận thông tin, nội dung thông tin cho trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động
Tuyển Chuyên gia xây dựng kịch bản và sản xuất 04 video về lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ)
Tuyển Tư vấn xây dựng kịch bản cho 05 phim ngắn cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển trợ giảng tập huấn nhóm lao động giúp việc gia đình viết câu chuyện về sự thay đổi

 

 Hội thảo tham vấn chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình

Trong khuôn khổ dự án “ Thúc đẩy quyền của Lao động giúp việc gia trong việc tiếp cận chính sách an sinh xã hội, lao động và việc làm tại Việt Nam”, hôm nay ngày 11 tháng 5 tại Hà Nội, GFCD phối hợp với Cục quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức Cuộc họp kỹ thuật lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Nghị định quy định về lao động gia đình.  

Cuộc họp đã thu hút sự tham gia của 30 đại biểu đến từ các cơ quan chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan khác như Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Cuộc họp kỹ thuật được chủ trì bởi Ông Nguyễn Huy Hưng – Cục trưởng cục Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được lắng nghe đại diện Ban soạn thảo giới thiệu về dự thảo Nghị định và sau đó lắng nghe ý kiến đóng chuyên sâu của 04 chuyên gia và các đại biểu từ các Vụ, Cục chuyên môn và các đơn vị có liên quan về nội dung của Dự thảo và đưa ra những khuyến nghị cần chỉnh sửa nội dung Nghị định.

 

Ảnh 1: Quang cảnh hội thảo

 

 

 

Ảnh 2: Ông Nguyễn Huy Hưng – Cục trưởng Cục quan hệ lao động và Tiền lương chủ trì hội thảo

 

 

Ảnh 3: Bà Đào Thị Huyền – Cục Lao động và Tiền lương trình bày Dự thảo Nghị định

 

 

Ảnh 4:  TS  Ngô Thị Ngọc Anh, chuyên gia tư vấn phát biểu hội thảo

 

 

Ảnh 5: TS Nguyễn Thị Hồng, chuyên gia tư vấn phát biểu tại hội thảo.

Trong thời gian tới, GFCD tiếp tục phối hợp với Cục Lao động và tiền lương tổ chức một hội thảo rộng rãi với người sử dụng lao động, lao động giúp việc và gia đình và một số bên liên quan khác để góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi Nghị định trình Chính phủ phê duyệt.