Dự án: Thúc đẩy quyền của LĐGVGĐ trong tiếp cận An sinh xã hội, Lao động và Việc làm

Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2017 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2018 Dự án: Thúc đẩy quyền của LĐGVGĐ trong tiếp cận ASXH, LĐ và VL ở Việt Nam
12/01/2018

Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2017 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2018

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2018, tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Ban điều hành Dự án "Thúc đẩy quyền của lao động giúp việc gia đình trong tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam" đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dự án năm 2

Phụ nữ tham gia Chính trị

Lao động di cư

Hoạt động của GFCD

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 2
  • 180
  • 187,931