Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"

Chương trình Hội thảo Quốc tế

Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"

14:08 - 22/04/2019

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app
Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019
Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)
Diễn đàn "Đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ Dự án GIZ Mục tiêu xã hội trong Tăng trưởng xanh bền vững"

 

Thời gian: 11 - 13/3/2019

Địa điểm: Hanoi Club – 76 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

STT

Thời gian

Hoạt động

Phụ trách

Ngày 1 - Phiên nội bộ (11/03/2019)

50 đại biểu là đại diện thành viên Mnet, các nhóm lao động phi chính thức, đại diện Oxfam Việt Nam và 12 đại biểu nước ngoài từ WIEGO, Oxfam Kong Kong (OHK), Oxfam Anh (OGB)

Chủ trì: Bà Nguyễn Thu Giang – Trưởng ban Điều phối Mnet

               Bà Ngô Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban Điều phối Mnet

1      

08.00 – 09.00

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

2      

09.00 – 09.15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Điều phối viên Mnet

3      

09.15 – 09.25

Phát biểu khai mạc

Trưởng ban Điều phối Mnet

4      

09.25 –10.30

Giới thiệu chung về Mnet và các nhóm lao động phi chính thức

Điều phối viên Mnet

5      

10.25 – 10.45

Giải lao

6      

10.45 – 11.45

- Lao động phi chính thức toàn cầu - Tăng cường tiếng nói và tự chủ

- Chia sẻ về Chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức vì lợi ích của người lao động trong khu vực phi chính thức

TS. Martha Alter Che, Cố vấn cao cấp mạng WIEGO

7      

11.45 – 12.00

Trao đổi về nội dung trình bày của TS. Martha Alter Chen

Chủ trì Hội thảo

8      

12.00 – 13.00

Ăn trưa

9      

13.00 – 14.00

Thảo luận theo nhóm lao động: chia sẻ kinh nghiệm của của 4 nhóm lao động phi chính thức ở Việt Nam (Bán hàng rong, Lao động làm việc tại nhà, Lao động giúp việc gia đình, Thu gom rác)

Chủ trì Hội thảo

10 

14.00 – 15.00

Thảo luận theo nhóm lao động: chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức Quốc tế (StreetNet, Homenet, Liên đoàn Lao động Giúp việc Gia đình quốc tế (IDWF); Công đoàn Lao động thu gom rác (KKPKK)

Chủ trì Hội thảo

11 

15.00 - 15.15

Giải lao

 

12 

15.15 – 16.15

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Chủ trì Hội thảo

13 

16.15 – 16.45

Thảo luận chung

Chủ trì Hội thảo

14 

16.45- 17.00

Tóm tắt kết quả ngày 1

Chủ trì Hội thảo


STT

Thời gian

Hoạt động

Phụ trách

Ngày 2 - Phiên nội bộ (12/03/2019)

50 đại biểu là đại diện thành viên Mnet, các nhóm lao động phi chính thức, đại diện Oxfam Việt Nam và 12 đại biểu nước ngoài từ WIEGO, Oxfam Kong Kong (OHK), Oxfam Anh (OGB)

Chủ trì: Bà Nguyễn Thu Giang – Trưởng Ban Điều phối Mnet

               Bà Lê Thị Thủy – Thành viên Mnet

1      

08.30 – 8.45

- Trình bày tóm tắt về chính sách an sinh XH ở Việt Nam liên quan đến Lao động phi chính thức

Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Tư vấn độc lập

2      

8.45- 10.30

- Thảo luận nhóm về những khó khăn, rào cản hiện nay của lao động phi chính thức

- Thảo luận đề xuất dự thảo Khuyến nghị

Chủ trì hội thảo

3      

10.30 – 10.45

Giải lao

4      

10.45 – 11.30

Trình bày Dự thảo Khuyến nghị

Chủ trì hội thảo

5      

11.30 – 12.00

Thảo luận chung về Dự thảo Khuyến nghị

Chủ trì hội thảo

6      

12.00 – 13.00

Ăn trưa

7      

13.00 – 13.30

Tổng hợp các góp ý cho Dự thảo Khuyến nghị

Chủ trì hội thảo

8      

13.30 – 15.00

Thảo luận nhóm: Cơ hội hợp tác giữa các nhóm lao động phi chính thức Việt Nam và các tổ chức lao động quốc tế (Mnet và WIEGO)

Chủ trì hội thảo

9      

15.00 – 15.15

Giải lao

10 

15.15 – 16.00

Trình bày kết quả Thảo luận nhóm

Đại diện các nhóm

11 

16.00 – 16.45

Thảo luận về sự phối hợp giữa các tổ chức/ mạng lưới để hỗ trợ cho lao động phi chính thức ở Việt Nam

Chủ trì hội thảo

12 

16.45 – 17.00

Tóm tắt kết quả ngày 2

Chủ trì hội thảo

 Ngày 3 (13/03/2019)

Thời gian

Nội dung

08.00 – 08.30

Đăng ký đại biểu

08.30 – 08.40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08.40 – 08.50

Phát biểu chào mừng

09.00 – 09.10

Tổng quan về lao động phi chính thức ở Việt Nam

09.10 – 10.10

Tọa đàm: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về nền kinh tế phi chính thức

10.10 – 10.20

Giải lao

10.20 – 11.20

Tọa đàm: Chính sách an sinh xã hội cho lao động phi chính thức ở Việt Nam

11.20 – 11.30

Dự thảo Khuyến nghị về An sinh xã hội cho lao động phi chính thức và Chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam

11.20 – 12.00

Thảo luận chung về Dự thảo Khuyến nghị

12.00 – 12.10

Bế mạc

12.20 – 13.30

Ăn trưa