Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)

 Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)

Giám đốc quỹ RLS SEA đến thăm và làm việc với Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD)

15:53 - 09/04/2019

 

 

 

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app
Tập huấn kỹ năng nghề giúp việc gia đình cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình kỳ 1/2019
Chương trình Hội thảo Quốc tế "Chia sẻ về lao động phi chính thức ở Việt Nam"
Diễn đàn "Đánh giá tác động xã hội trong khuôn khổ Dự án GIZ Mục tiêu xã hội trong Tăng trưởng xanh bền vững"

Sáng 9/3/2019, Giám đốc quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia đã đến thăm và làm việc tại văn phòng Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD). Tại cuộc làm việc, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả trong 7 năm qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong những năm tới. Bên cạnh đó, tại cuộc họp này, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp đồng dự án năm 2019.

Ảnh: Giám đốc Ngô Thị Ngọc Anh (GFCD) và Giám đốc quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia ký kết thỏa thuận hợp đồng dự án năm 2019.

GFCD