TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN VÀ CƠ HỘI THÚC ĐẨY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO VỆ QUYỀN CHO LAO ĐỘNG NỮ TRONG DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU TR

GFCD mong muốn tuyển dụng 02 chuyên gia nghiên cứu sáng kiến và cơ hội thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ trong doanh nghiệp – Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, CSR đã dần dần được biết đến khá phổ biến thông qua con đường hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong các tập đoàn đa quốc gia và công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Một số chương trình khá nổi tiếng được biết đến như: Chương trình tôi yêu Việt Nam của công ty Toyota; chương trình đào tạo topic64 của Microsoft; Chương trình khôi phục thị lực cho trẻ em nghèo của Westen Union. Sau đó, khoảng từ năm 2005, có một hệ thống giải thưởng để tôn vinh các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như: “CSR hướng tới sự phát triển bền vững” của Phòng công thương và công nghiệp Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh xã hội, Bộ công thương cùng các doanh nghiệp da giày tham dự. Các sáng kiến trách nhiệm của doanh nghiệp thường tập trung trong một số ý tưởng liên quan đến bảo vệ môi trường và các chương trình thiện nguyện của doanh nghiệp dành cho nhóm yếu thế.  Một số sáng kiến liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới cũng đã được quan tâm thực hiện. 

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn mô tả các sáng kiến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may và da giầy tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, phân tích tiềm năng và cơ hội của doanh nghiệp trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến đảm bảo bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho lao động nữ tại doanh nghiệp. Dự kiến nhóm chuyên gia nghiên cứu gồm 2 chuyên gia sẽ được lựa chọn để hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng gồm (1) Chuyên gia Giới; 2) chuyên gia về CSR. Các phần tiếp theo của điều khoản tham chiếu sẽ mô tả rõ hơn về mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kế hoạch thực hiện nghiên cứu.  

Xem chi tiết trong file dưới đây

TOR 02 CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU 

Tuyển dụng tương tự

Đối tác của chúng tôi