Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán năm 2017

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng GFCD gửi tới các công ty kiểm toán Thư mời kiểm toán năm 2017
Trân trọng cảm ơn.

Tải Thư mời kiểm toán 2017 tại đây: Openletter-audit2017

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi