Không để ai bị bỏ lại phía sau: cần tính đến các nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất

để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh covid 19, mạng lưới hành động vì lao động di cư (m.net) và oxfam đã gửi kiến nghị chính sách với các bộ ngành liên quan, trong đó kiến nghị 7 nhóm lao động tự do, lao động di cư ở khu vực phi chính thức cần được đưa vào danh sách hưởng lợi của gói trợ cấp an sinh xã hội 62,000 tỉ đồng

Để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid 19, Mạng lưới Hành động vì Lao động di cư (M.net) và Oxfam đã gửi Kiến nghị chính sách với các bộ ngành liên quan, trong đó kiến nghị 7 nhóm lao động tự do, lao động di cư ở khu vực phi chính thức cần được đưa vào danh sách hưởng lợi của gói trợ cấp An sinh xã hội 62,000 tỉ đồng, bao gồm:
• Lao động giúp việc gia đình
• Người bán hàng rong
• Lao động thu gom rác
• Người làm nghề bốc vác, xe đẩy tại các chợ đầu mối
• Lái xe ôm
• Lái xe taxi (không có hợp đồng lao động)
• Người giúp việc tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh và ngành dịch vụ

http://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-can-tinh-den-cac-nhom-bi-anh-huong-nang-ne-nhat-552514.html

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi