Hội thảo tham vấn cso khu vực về đồng thuận asean trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư

Hội thảo đã phân tích một số vấn đề phát sinh, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện đồng thuận asean và đưa ra một số khuyến nghị thực hiện tại cấp quốc gia và khu vực.

Sau hơn một thập kỷ thương thuyết, các quốc gia thành viên ASEAN đã ký bản Đồng thuận về việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 tại Manila ngày 14/11 năm 2017. Đồng thuận SEAN là sự cam kết và là kết quả của các cuộc thương lượng giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN từ sau khi thông qua Tuyên bố về việc bảo vệ và thúc đây quyền của lao động di cư (còn gọi là Tuyên bố Cebu) năm 2007.

Để góp phần xây dưng Kế hoạch hành động thực hiện Đồng thuận ASEAN, Nhóm đặc nhiệm (Task Force) về lao động di cư ASEAN (TF-AMW) đã chủ trì Hội thảo tham vấn với các tổ chức CSO khu vực trong 2 ngày 3-4 tháng 5, tại Băng Cốc, Thái Lan. Hội thảo đã phân tích một số vấn đề phát sinh, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện Đồng thuận ASEAN và đưa ra một số khuyến nghị thực hiện tại cấp quốc gia và khu vực.

Hội thảo có sự tham gia của 68 đại biểu từ các nhóm làm việc quốc gia về di cư của TF-AMW và các tổ chức CSO quốc gia, các mạng lưới CSO khu vực làm việc về di cư và đại diện công đoàn từ các quốc gia thành viên ASEAN. Việt Nam có ba đại biểu tham dự gồm Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia đình và  Phát triển cộng đồng (GFCD), Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em và một đại biểu đại diện cho Liên đoàn lao động Việt Nam. Tại hội thảo, đại diện GFCD đã đóng góp nhiều ý kiến và giới thiệu về Mạng Hành động về Quyền của Lao động di cư Mnet mà GFCD là thành viên, một số hoạt động và dự án đang thực hiện liên quan đến lao động di cư, lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam.

Hội thảo tham vấn CSO khu vực cung cấp không gian cần thiết cho các tổ chức xã hội và công đoàn để cùng nhau nêu lên những quan điểm, thách thức và khuyến nghị nhằm thực hiện Đồng thuận ASEAN hiệu quả. Hội thảo cũng nhằm mục đích xây dựng các khuyến nghị khu vực và quốc gia để gửi lên Ủy ban ASEAN về Lao động di cư (ACMW). Hội thảo đã đưa ra khuyến nghị về 4 nhóm vấn đề gồm: Thông tin về việc làm; Trước khi di cư; Trong khi di cư và tái hòa nhập và một số vấn đề liên quan khác.

 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi