Dự án Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho người lao động di cư làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

Dự án "Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho người lao động di cư làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng" thực hiện năm 2020

Tên dự án: Thúc đẩy tiếp cận thông tin cho người lao động di cư làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng 

Chủ dự án: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Bên cung cấp viện trợ: Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) – Văn phòng tại Việt Nam

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 

Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

Mục tiêu của dự án:

-         Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong việc tiếp cận các thông tin, dữ liệu về pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán, quản lý thu nhập.

-         Mục tiêu cụ thể: Hỗ trợ cung cấp thông tin cơ bản theo các thị trường phổ biến: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Ả rập Xê-út.

Các hoạt động của Dự án:

-         Tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan (lao động di cư, người thân họ, các tổ chức làm việc với lao động di cư ) về giao diện và nội dụng của website và phần mền ứng dụng (Apps) trên điện thoại di động.

-         Chạy thử website và phần mền ứng dụng trên điện thoại. Việc chạy thử này sẽ được duy trì trong 5 tháng.   

-         Xây dựng thông điệp truyền thông và quảng cáo thông tin về trang web và phần mền ứng dụng trên di động đến người sử dụng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. 

-         Duy trì trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại bằng cách cập nhật thông tin về 5 thị trường lao động (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Ả rập - Xê út).

Kết quả: Giúp người lao động di cư và gia đình họ có thể tiếp cận thông tin đáng tin cậy trước khi đưa ra quyết định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./. 


Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi