ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG HAI GÓI HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68 NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 116

Căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP, những người lao động sau đây sẽ có cơ hội được hưởng cả hai gói hỗ trợ:

1 - Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 mà có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH.

2 - Người lao động ngừng việc do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên từ ngày 01/5/2021 mà có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH.

3 - Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp phải dừng hoạt động từ ngày 01/5/2021 và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà còn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu.

Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của người lao động tự do và lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do COVID 19 về chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID 19. Với mục đích nhằm lắng nghe ý kiến phản hồi của người lao động về hiệu quả thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID.

Link khảo sát:

https://gfcd.org.vn/rtsurvey.html?gidzl=eZQE5qmlAt6kBeSPG3SiSQafY1rSDI1quN-FImyrToVj8uaOK6fm8BvqsKa6E71skoBVJJdRBvrUIoiXS0#izsnmxz

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi