đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hđlđ

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nêu nhiều khuyến nghị sửa đổi luật 72, trong đó đặc biệt đề nghị luật sửa đổi phải tập trung nhiều hơn vào bảo vệ người lao động.

Ngày 30/11/2018 tại Hà Nội, trong chuỗi hoạt động trong tiến trình sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (gọi tắt là Luật 72), Tổ chức Lao động Quốc tế ILO phối hợp cùng Cục Quản lý lao động ngoài nước DoLAB tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 72.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước đã trình bày Báo cáo tình hình thực thi Luật 71. Bà Jenna Holiday – cố vấn độc lập đã trình bày đánh giá độc lập của mình. Kinh nghiệm hay của một số nước liên quan đến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài như các vấn đề chi phia và lệ phí; thông tin và dịch vụ cho người lao động trước khi ra quyết định; đào tạo và công nhận kỹ năng nghề; đào tạo những kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh; hỗ trợ tại nước tiếp nhận; về nước và tái hoà nhập; vấn đề giới; các cơ chế khiếu nại và những quy định tuyển chọn cũng được chia sẻ với các đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Huệ - điều phối viên của GFCD cùng các đại biểu của Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu nhiều khuyến nghị sửa đổi Luật 72, trong đó đặc biệt đề nghị Luật sửa đổi phải tập trung nhiều hơn vào bảo vệ người lao động. Sau khi hoàn thiện, hồ sơ đề nghị xây dựng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động sẽ được gửi cho Bộ Tư pháp kiểm định trước khi trình Quốc hội phê duyệt. 

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi