CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HĐLĐ

Theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid 19

Dưới đây là infographic về nội dung chính sách hỗ trợ người chấm dứt hợp đồng lao động  được GFCD tóm tắt những điểm chính về đối tượng, thời gian. mức đóng 

Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của người lao động tự do và lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do COVID 19 về chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID 19. Với mục đích nhằm lắng nghe ý kiến phản hồi của người lao động về hiệu quả thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID.
Link khảo sát:
https://gfcd.org.vn/rtsurvey.html?gidzl=eZQE5qmlAt6kBeSPG3SiSQafY1rSDI1quN-FImyrToVj8uaOK6fm8BvqsKa6E71skoBVJJdRBvrUIoiXS0#izsnmxz

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi