BA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG , NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH BHXH TỪ NGÀY 01/7/2021 NGÀY 01/7/2021,

03 chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động liên quan đến chính sách bhxh từ ngày 01/7/2021 ngày 01/7/2021, chính phủ ban hành nghị quyết số 68/nq-cp về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. trong đó có 03 chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  tai nạn lao động, bệnh nghiệp nghiệp hỗ trợ thiết thực đến người lao động và chủ sử dụng lao động.

 

Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng đang thực hiện cuộc khảo sát lấy ý kiến của người lao động tự do và lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập do COVID 19 về chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID 19. Với mục đích nhằm lắng nghe ý kiến phản hồi của người lao động về hiệu quả thực thi chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách cũng như đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID.

Link khảo sát:

https://gfcd.org.vn/rtsurvey.html?gidzl=eZQE5qmlAt6kBeSPG3SiSQafY1rSDI1quN-FImyrToVj8uaOK6fm8BvqsKa6E71skoBVJJdRBvrUIoiXS0#izsnmxz

Thông tin này có hữu ích đối với bạn không? Có (0) Không (0)

Bình luận (0)

Loading...

Bài viết tương tự

Đối tác của chúng tôi