TUYỂN ĐỒNG GIẢNG VIÊN KHÓA HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

TUYỂN ĐỒNG GIẢNG VIÊN KHÓA HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

TUYỂN ĐỒNG GIẢNG VIÊN KHÓA HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

14:29 - 14/09/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN

KHÓA HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO NHÓM HỌC SINH NÒNG CỐT THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TRƯỜNG HỌC

Với sự tài trợ của Adoptionscentrum, Dự án “Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại trường trung học cơ sở ở Hà Nội” đang được Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng triển khai thực hiện tại Hà Nội. Dự án được thực hiện trong thời gian 01 năm, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Mục tiêu tổng thể của dự án đó là nâng cao năng lực của ban quản lý nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức xã hội dân sự trong phòng ngừa và ứng phó với các hình thức bạo lực giới và bắt nạt do giáo viên, nhân viên nhà trường, cha mẹ hoặc những học sinh khác gây ra đối với trẻ. Qua đó cải thiện công tác bảo vệ trẻ trong trường học.

Nằm trong khuôn khổ Dự án, GFCD sẽ tổ chức thực hiện 02 khóa hướng  dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt tại trường THCS Tự Lập huyện Mê Linh Hà Nội, để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực giới tại trường học. 

Mục đích của hoạt động: Hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm học sinh nòng cốt để các em tổ chức các hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, bình đẳng giới trong lớp học và cho toàn trường

Để triển khai thực hiện các hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển:

  • 01 đồng giảng viên thực hiện 2 khóa hướng dẫn và hỗ trợ cho nhóm học sinh nòng cốt tại trường THCS Tự Lập huyện Mê Linh, Hà Nội.

Chi tiết công việc trong điều khoản tham chiếu dành cho tư vấn, vui lòng xem file đính kèm:

TOR ĐỒNG GIẢNG VIÊN COACHING