Tổng quan Báo cáo Phát triển Thế giới 2012: Bình đẳng giới và Phát triển

  19/12/2014

Thông điệp chính của Báo cáo Phát triển Thế giới năm nay: Bình đẳng giới và Phát triển là những mô hình tiến bộ trên và sự tồn tại dai dẳng của vấn đề bình đẳng giới là vấn đề cần quan tâm, cả trong các mục tiêu phát triển và quá trình hoạch định chính sách. Quan trọng là vì bản thân bình đẳng giới đã chính là một mục tiêu phát triển quan trọng. Nhưng tăng cường bình đẳng giới cũng là sự khôn ngoan về mặt kinh tế học, nhờ nâng cao năng suất lao động và cải thiện các mục tiêu phát triển khác, trong đó có cả tương lai của thế hệ sau và vì chương trình của các chính sách và thể chế xã hội. Phát triển kinh tế là không đủ để xóa bỏ mọi tình trạng bất bình đẳng giới – vì vậy, cần có những chính sách bổ sung chú trọng vào giải quyết những vấn đề bất bình đẳng giới tồn tại dai dẳng.

Cuộc sống của phụ nữ trên toàn thế giới đã được cải thiện đáng kể, với một tốc độ và quy mô mà chỉ cách đây 25 năm, người ta khó có thể tưởng tượng được. Phụ nữ đã đạt được những kết quả chưa từng có về quyền, giáo dục, y tế và tiếp cận với công việc và sinh kế.

Báo cáo Phát triển Thế giới 2012: Bình đẳng giới và Phát triển cho rằng bản thân việc xóa bỏ những khoảng cách đó đã là một mục tiêu phát triển quan trọng. Đồng thời, đó cũng là sự khôn ngoan về mặt kinh tế học. Bình đẳng giới có thể nâng cao năng suất lao động và cải thiện các mục tiêu phát triển khác cho thế hệ sau và xây dựng các thể chế mang tính đại diện hơn.

Cối lõi của báo cáo cấu thành một khuôn khổ khái niệm xem xét các yếu tố thúc đẩy thay đổi và những hạn chế làm cản trở tiến bộ. Phân tích tập trung vào vai trò của phát triển kinh tế, hộ gia đình, thị trường và thể chế trong việc xác định khác biệt giới tính trong giáo dục, y tế, năng lực trung gian và tiếp cận với các cơ hội kinh tế.

Phân tích này dẫn tới nhận diện bốn lĩnh vực ưu tiên cho hoạt động chính sách trong nước:

• Giảm bất bình đẳng giới về nguồn vốn con người – nhất là bất bình đẳng trong tỉ lệ tử vong và trình độ học vấn của phụ nữ
• Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho phụ nữ
• Tăng cường tiếng nói và năng lực trung gian của phụ nữ trong gia đình và xã hội
• Giảm thiểu dần sự mất cân bằng giới tính trong sinh sản ở các thế hệ sau.

Trong khi các hoạt động chính sách trong nước là rất quan trọng, báo cáo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bổ sung nỗ lực trong bốn lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ các hoạt động công cộng dựa trên các bằng chứng thông qua dữ liệu tốt hơn, đánh giá tác động và học tập.

Tải báo cáo về (Tiếng Anh)

Tóm tắt tổng quan báo cáo (Tiếng Việt)

 

Một số đồ thị trong báo cáo

Những tiến bộ đạt được trong việc thu hẹp khoảng cách về giới trong giáo dục khá ổn định và được duy trì ở mọi cấp học – tiểu học, trung học, đại học. Ở nhiều nước, đặc biệt trong giáo dục đại học, những khoảng cách về giới này hiện nay đang có chiều hướng ngược lại khi trẻ em trai và nam thanh niên ở vào thế bất lợi tương đối.

Đối với các phụ nữ nghèo và phụ nữ sống ở những nơi rất nghèo, bất bình đẳng giới vẫn tồn tại với mức độ đáng kể. Tình trạng bất bình đẳng này còn tồi tệ hơn khi nghèo đói kết hợp với những yếu tố cản trở khác như dân tộc, đẳng cấp, vùng sâu, chủng tộc, tàn tật hay khuynh hướng tình dục.

• Tỉ lệ tử vong trẻ em gái và phụ nữ so với nam giới ở các nước thu nhập thấp và trung bình cao. Tính toàn thế giới, tỉ lệ tử vong nữ sau sinh vượt quá và số trẻ em gái “thiếu hụt” khi sinh mỗi năm lên tới gần 3,9 triệu phụ nữ dưới 60 tuổi.

• Mặc dù trong ¼ thế kỷ qua, đã có rất nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên điều này không có nghĩa là phụ nữ có cơ hội làm việc hoặc cơ hội có thu nhập tương đương với nam giới.

Bình luận

Tin tức mới

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 2
  • 235
  • 187,986