Hiển thị
  09/06/2016

Thông báo tuyển lựa giảng viên

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  17/02/2016

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  28/07/2015

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Dự án "Bảo vệ quyền của Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam".

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 576
  • 145,801