Hiển thị
  15/12/2017

Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán năm 2017 của GFCD tới các công ty

  09/10/2017

Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới

Ngày 24/7/2017, GFCD cùng sự tham gia của các thành viên của Mạng lưới hành động vì người lao động di cư, đã tổ chức tập huấn về phương pháp Đồng nghiên cứu.

  09/06/2016

Thông báo tuyển lựa giảng viên

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  17/02/2016

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  28/07/2015

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Dự án "Bảo vệ quyền của Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam".

  11/03/2015

Tập huấn Kỹ năng Vận động chính sách

GFCD phối hợp cùng các tổ chức thành viên Mạng lưới tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng Vận động chính sách.

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 570
  • 145,795