Hiển thị
  18/06/2018

Hoạt động hợp tác quốc tế

Elaine Hui - giảng viên và nhà nghiên cứu viên về quyền lao động tại Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ đã có buổi gặp mặt và trao đổi với nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Giới, Phát triển Gia đình và Cộng đồng (08/06)

  11/06/2018

Giới thiệu Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam

Từ ngày 7-12/5/2018 tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đã họp và thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang tại Việt Nam.

  26/04/2018

Tuyển chuyên gia hoạt động tháng 5/2018

Khảo sát thực địa để sưu tầm hình ảnh, tư liệu, câu chuyện thành công của phụ nữ tham gia chính trị tại Phú Yên và Khánh Hòa

  15/12/2017

Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán năm 2017 của GFCD tới các công ty

  09/10/2017

Đồng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu mới

Ngày 24/7/2017, GFCD cùng sự tham gia của các thành viên của Mạng lưới hành động vì người lao động di cư, đã tổ chức tập huấn về phương pháp Đồng nghiên cứu.

  09/06/2016

Thông báo tuyển lựa giảng viên

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  17/02/2016

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bình” năm 2016.

  28/07/2015

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ dự án

Dự án "Bảo vệ quyền của Lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam".

  11/03/2015

Tập huấn Kỹ năng Vận động chính sách

GFCD phối hợp cùng các tổ chức thành viên Mạng lưới tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng Vận động chính sách.

Giới thiệu về GFCD
Lượt truy cập
  • 1
  • 180
  • 177,366