Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

12:37 - 28/11/2018

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề cho Lao động giúp...

GFCD đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC thử nghiệm gói đào tạo cho Lao động...

12:05 - 28/11/2018

Thông báo Tuyển lựa chuyên gia

Tuyển chuyên gia cho hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021...

19:58 - 08/11/2018

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ...

Sau 3 năm thực hiện dự án, GFCD mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lập cuối kỳ Dự án.