Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

16:03 - 06/04/2020

Chuyên gia thiết kế diễn đàn trực tuyến và phần mềm...

Chuyên gia thiết kế diễn đàn trực tuyến và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin cho lao động đi làm việc ở nước ngoài...

16:01 - 06/04/2020

Chuyên gia thiết kế trang web và ứng dụng trên điện...

Chuyên gia thiết kế trang web và phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động cung cấp thông tin về lao động giúp việc gia đình

15:58 - 06/04/2020

Chuyên gia biên soạn tài liệu về luật pháp chính sách...

Chuyên gia biên soạn tài liệu về luật pháp chính sách và an sinh xã hội liên quan đến lao động giúp việc gia đình

10:58 - 13/02/2020

Website và ứng dụng trên điện thoại (app) dành cho...

Website và ứng dụng trên điện thoại (app) dành cho người lao động di cư làm việc việc ở nước ngoài đã được đưa vào sử dụng  

15:34 - 10/02/2020

Báo cáo khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ...

khảo sát về Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

13:06 - 24/07/2019

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao...

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng