Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

15:34 - 10/02/2020

Báo cáo khảo sát về “Khả năng sử dụng công nghệ...

khảo sát về Khả năng sử dụng công nghệ thông tin và việc tiếp cận dịch vụ ứng dụng công nghệ của lao động nữ giúp việc gia đình

13:06 - 24/07/2019

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao...

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu dành cho lao động di cư đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10:03 - 24/07/2019

Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app

Tuyển dụng đơn vị/ nhóm xây dựng website và mobile app