Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

16:10 - 08/03/2019

Tuyển dụng Phiên dịch viên Hội thảo quốc tế" Chia...

Tuyển dụng phiên dịch viên hội thảo quốc tế 3 ngày Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam

16:02 - 26/02/2019

Tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu Hội thảo quốc tế...

  Tuyển lựa chuyên gia xây dựng bài trình bày/tài liệu tại Hội thảo quốc tế: Chia sẻ về lao động Phi chính thức ở Việt Nam

09:37 - 29/11/2018

Bài phát biểu của Giám đốc điều hành Oxfam Quốc tế...

Hiếm có ai nói câu này với bạn khi bạn còn nhỏ: thế giới của chúng ta đang bù đắp cho người giàu thay vì...

09:27 - 29/11/2018

Hưởng ứng Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos năm...

Theo Oxfam, 1 phần trăm dân số giàu nhất thế giới đã bỏ túi 82 phần trăm tổng của cải được tạo ra trong năm vừa qua trong khi...

08:59 - 29/11/2018

Thư mời kiểm toán

Thư mời kiểm toán năm 2017