Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

19:58 - 08/11/2018

Mời gửi hồ sơ tham gia Đánh giá độc lập cuối kỳ...

Sau 3 năm thực hiện dự án, GFCD mời chuyên gia tư vấn, tổ chức gửi hồ sơ tham gia đánh giá độc lập cuối kỳ Dự án.