Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Hiển thị

12:28 - 04/05/2020

Trao quà của trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát...

Trao quà của trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) tới thành viên giúp việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch...

15:58 - 29/04/2020

GFCD chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia...

GFCD chung tay đồng hành với lao động giúp việc gia đình trong đại dịch Covid-19

14:21 - 01/04/2020

Tuyển dụng: Chuyên gia truyền thông

Chuyên gia truyền thông

14:20 - 16/04/2020

Tuyển dụng: Chuyên gia xây dựng, sản xuất video dành cho...

Chuyên gia xây dựng, sản xuất video về thị trường lao động dành cho cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

14:18 - 01/04/2020

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì...

Chuyên gia truyền thông cập nhật thông tin và duy trì hoạt động trang website và phần mềm ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin cho lao động đi...

12:17 - 13/04/2020

Để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến...

Để không ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid 19